Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Inledning och pedagogiskt syfte

Kemi är studiet av materia, och hur materia förändras. Hur och varför materian förändras har ibland uppfattats som magiskt, framför allt i en tid då det inte fanns någon skillnad mellan magi och vetenskap.

Syrabasindikatorer ändrar färg efter lösningens pH. I den här demonstrationen utnyttjas detta för att förvandla vatten till "vin". Syftet är att väcka munterhet och i viss mån förundran hos de elever som precis börjar studera kemi på gymnasiet.

Vatten förvandlas till vin.Vatten förvandlas till vin.

Material

  • Tillbringare, preparerad med en skvätt fenolftalein
  • Vinglas, preparerat med några droppar utspädd NaOH(aq)
  • Dricksglas, preparerat med några droppar 5M HCl(aq)

Gör såhär

  1. Berätta för eleverna att kemi betraktades förut som magiskt, "alkemi", och att som kemist (eller alkemist) är det ingen konst att förvandla vatten till vin.
  2. Visa upp (den preparerade) tillbringaren och förklara att det är en helt vanlig tillbringare. Fyll den med avjonat vatten.
  3. För att förvandla vattnet till vin, häll vattnet från tillbringaren till (det preparade) vinglaset. Lösningen färgas röd på grund av natriumhydroxiden i glaset.
  4. Berätta att eftersom man inte får servera vin till minderåriga, så måste du förvandla tillbaka det till vatten igen. Häll "vinet" i dricksglaset. Lösningen blir färglös på grund av saltsyran i glaset. (OBS! Lösningen får absolut inte drickas ändå!)

Diskutera med eleverna!

  • Vad kommer eleverna ihåg från högstadiekemin?
  • Vad finns det för ämnen som ändrar färg i olika slags lösningar?
  • Vad kan det ha varit som gjorde lösningen röd eller färglös?

Riskanalys

Demonstrationen är måttligt riskfylld. Den största risken föreligger vid preparation av de båda glasen. Ändå ska labbrock och skyddsglasögon bäras under hela demonstrationen. Överblivna lösningar kan hällas ut i vasken. OBS! Inga utav lösningarna får drickas!