Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Faropiktogram (farosymboler)

Alla farliga kemikalier ska vara märkta med faropiktogram (farosymboler). Här nedan hittar du dem.

ExplosivExplosiv BrandfarligBrandfarlig OxiderandeOxiderande
Gas under tryckGas under tryck FrätandeFrätande GiftigGiftig
SkadligSkadlig HälsofarligHälsofarlig MiljöfarligMiljöfarlig

 

Läs mer om faropiktogrammen på kemikalieinspektionens hemsida >>>