Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Havet i Kattegatt innehåller massor med havsvatten. Massor! Havet i Kattegatt innehåller massor med havsvatten. Massor!

Inledning

Havsvatten har en salthalt på ungefär 3,5 % (35 g/liter). Rent vatten fryser som du förmodligen vet vid 0 °C, men vid vilken temperatur fryser havsvatten? Det är er uppgift att ta reda på!

Materiel

  • Salt
  • Vatten
  • Våg
  • Termometer
  • Mätglas
  • Skedar
  • Bägare 
  • Provrör
  • Glasstav (att röra om med, rör aldrig om med termometern!)

Gör såhär

Man kan göra en köldblandning av exempelvis 1 del salt och 3 delar krossad is. Den blir mycket kall. Kom först överens om hur ni ska jobba!

Redovisning

Skriv en enkel rapport, där ni beskriver hur ni löste problemet, och vilket resultat ni fick.

Bedömning

Först kommer ni att bedöma varandras arbete. Använd rubrics-mallen nedan, och ringa in var du tycker att din kompis' rapport befinner sig på skalorna. 

Lämna därefter tillbaka rapporten till din kompis, som får chansen att förbättra den.

Till slut lämnar du in din förbättrade rapport till mig, din lärare.

Rubrics

Jag utförde bedömningen (namn & klass):

Jag bedömde denna elev (namn & klass):

Metod Eleven gör köldblandning på måfå, och endast en mätning Eleven gör en bestämd köldblandning, och endast en mätning Eleven gör en bestämd köldblandning, och flera mätningar Eleven gör flera bestämda köldblandningar och flera mätningar
Dokumentation Eleven skriver enstaka värden Eleven skriver enstaka värden och iakttagelser. Eleven gör dokumentation med iakttagelser, värden, beräkningar och resultat. Eleven gör tydlig dokumentation med iakttagelser, värden, beräkningar och resultat. Dokumentationen innehåller både datum och rubriker.
Handhavande Eleven är oaktsam om materielen, och lämnar glaset blött/smutsigt Eleven är aktsam om materielen, men slarvar med ordningen. Eleven är aktsam om materielen, och håller rätt så god ordning. Eleven håller mycket god ordning, och är mycket strukturerad i sitt arbete
Redovisning Eleven redovisar endast ett eller flera resultat. Eleven redovisar ett eller flera resultat, och även rätt så bra hur han/hon kom fram till resultatet Eleven redovisar ett eller flera resultat, och redovisar tydligt hur hon/han kom fram till resultatet. Eleven redovisar ett eller flera resultat, och redovisar tydligt hur han/hon kom fram till resultatet. Dessutom reflekterar hon/han över resultatets riktighet.