Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Det gröna pulvret. Inledning

Du har fått ut lite grönt pulver i en bägare. Är det möjligt att det gröna pulvret är en blandning av ett blått och ett gult pulver? Föreslå och genomför ett experiment, som skulle kunna bekräfta att det gröna pulvret är en blandning av ett blått och ett gult pulver. Använd det du vet om de kemikalier vi redan stött på och använt på kemilektionerna!

Ditt experiment ska vara utformat så, att när du är klar har du lite av det blåa pulvret och lite av det gula pulvret i varsin behållare. (Om det nu är en blandning av två pulver!)

Du får inte börja experimentera förrän din lärare godkänt ditt försök!

Det gröna pulvret. Det gröna pulvret.

Material

Kemikalier

  • 50 ml-bägare med "grönt pulver"

Annan materiel

  • Avgör själv!

Redovisning

Skriv en laborationsrapport enligt särskilda instruktioner. Labrapporten kan skrivas två & två (med din labpartner).

Riskanalys

Det "gröna pulvret" är mycket giftigt för vattenorganismer. Det får därför inte spolas ut i avloppsvattnet, utan måste tas om hand i särskild behållare. Vid ögonkontakt, skölj genast med mycket vatten (håll ögonlocken brett isär) och tillkalla ögonläkare. Skyddsglasögon måste bäras under hela laborationen.

Till läraren

Det gröna pulvret består av en 1:1 blandning av kopparsulfat och svavel. De separeras lätt från varandra genom att blanda pulvret i vatten. (Kopparsulfaten löses i vattnet, vilket inte svavlet gör.) Därefter kan man filtrera av svavlet och indunsta kopparsulfaten.

Det kan vara lämpligt att förbereda genom att plocka fram följande materiel:

  • filtertrattar, 6 cm ∅
  • filterställ
  • filterpapper, 12 cm ∅
  • 100 ml-bägare
  • kristallisationsskålar, 9cm ∅ alt. petriskålar, 9cm ∅
  • sprutflaskor med avjonat/destillerat vatten