Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Separation av ämnen i en blandning - "Analys av grönt pulver" - Till läraren

Artikelindex

Till läraren

Det gröna pulvret består av en 1:1 blandning av kopparsulfat och svavel. De separeras lätt från varandra genom att blanda pulvret i vatten. (Kopparsulfaten löses i vattnet, vilket inte svavlet gör.) Därefter kan man filtrera av svavlet och indunsta kopparsulfaten.

Det kan vara lämpligt att förbereda genom att plocka fram följande materiel:

  • filtertrattar, 6 cm ∅
  • filterställ
  • filterpapper, 12 cm ∅
  • 100 ml-bägare
  • kristallisationsskålar, 9cm ∅ alt. petriskålar, 9cm ∅
  • sprutflaskor med avjonat/destillerat vatten
| ▶

 

   

Också intressant: