Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Inledning

Du har fått ut en blandning av sand, salt, sand och vatten. Din uppgift är att på något sätt skilja dem åt, så att du i slutändan står med lite ren olja, rent vatten, ren sand och rent salt. Föreslå och genomför ett experiment, som separerar de olika ämnena från varandra. Använd det du vet om de kemikalier vi redan stött på och använt på kemilektionerna!

Du får inte börja experimentera förrän din lärare godkänt ditt försök!

Resultatet av en lyckad separation: Järn, sand och salt i varsin hög. Resultatet av en lyckad separation: Järn, sand och salt i varsin hög.

Material

Kemikalier

  • 50 ml-bägare med sand/salt/vatten/oljeblandning

Annan materiel

  • Avgör själv!

Redovisning

Skriv en laborationsrapport enligt särskilda instruktioner. Labrapporten kan skrivas två & två (med din labpartner).

Riskanalys

Inget av ämnena medför någon särskild risk. Rester från laborationen kan slängas eller spolas ut i vasken.


Att skilja ämnen i en blandning

Här är några vanliga separationsmetoder:

Filtrering

Uppställning för filtrering.

Lägg märke till hur man låter vätskan rinna längs en glasstav för att undvika stänk. Det som har passerat genom filtret kallas för filtrat.

Dekantering

Uppställning för dekantering

När man dekanterar häller man försiktigt av en vätska, så att sedimentet stannar kvar i den ursprungliga bägaren. Man häller gärna längs en glasstav för att undvika stänk.

Separation med hjälp av separertratt

Uppställning för separation med hjälp av separertrattUppställning för separation med hjälp av separertratt.

Två vätskefaser som är olösliga i varandra kan separeras med hjälp av en separertratt

Indunstning

Indunstning av kopparsulfat i en kristallisationsskålIndunstning av kopparsulfat i en kristallisationsskål.

Man låter vattnet i en lösning avdunsta. Kvar blir bara det fasta saltet från den ursprungliga lösningen.