Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Separation av ämnen i en blandning av sand, salt, vatten och olja - Att skilja ämnen i en blandning

Artikelindex

Att skilja ämnen i en blandning

 
Här är några vanliga separationsmetoder:

Filtrering

Uppställning för filtrering.

Lägg märke till hur man låter vätskan rinna längs en glasstav för att undvika stänk. Det som har passerat genom filtret kallas för filtrat.

Dekantering

Uppställning för dekantering

När man dekanterar häller man försiktigt av en vätska, så att sedimentet stannar kvar i den ursprungliga bägaren. Man häller gärna längs en glasstav för att undvika stänk.

Separation med hjälp av separertratt

Uppställning för separation med hjälp av separertrattUppställning för separation med hjälp av separertratt.

Två vätskefaser som är olösliga i varandra kan separeras med hjälp av en separertratt

Indunstning

Indunstning av kopparsulfat i en kristallisationsskålIndunstning av kopparsulfat i en kristallisationsskål.

Man låter vattnet i en lösning avdunsta. Kvar blir bara det fasta saltet från den ursprungliga lösningen.

| ▶

 

   

Också intressant: