Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Inledning

Många salter eller jonföreningar kan framställas genom att man låter en metall reagera med en lämplig syra. Man kan också låta en metalloxid reagera med syran. En del metaller reagerar inte gärna med syror. Då är det lämpligare att starta med en metalloxid när man vill göra ett salt.

Koppar reagerar inte med vare sig saltsyra eller svavelsyra. Om man vill framställa kopparsulfat är det alltså bäst att starta med koppar(II)oxid, CuO.

Material

Kemikalier

 • Koppar(II)oxid, CuO
 • 2,5 M svavelsyra, H2SO4

Annan materiel

 • Bägare, 50 ml
 • Mätcylinder, 25 ml
 • E-kolv, 100 ml
 • Termometer, -10 °C – 100 °C
 • Filterstativ
 • Filtrertratt
 • Pappersfilter
 • Trefot
 • Brännare
 • Mikroskop (stereolupp)

Den varma reaktionslösningen hälls genom en filtrertratt. Den varma reaktionslösningen hälls genom en filtrertratt.

Gör såhär

 1. Väg upp ungefär 3,5 g koppar(II)oxid i bägaren
 2. Mät upp 15 ml svavelsyra i mätcylindern, och häll över i E-kolven
 3. Värm syran till 50 °C – 70 °C
 4. Tillsätt kopparoxiden i små portioner under omörning. Notera vad som händer!
 5. Upphetta till kokning och stäng sedan brännaren
 6. Häll blandningen genom ett filter ner i en petriskål medan den ännu är varm
 7. Låt lösningen svalna i petriskålen.
 8. Studera kristallerna som bildas i mikroskop (stereolupp)

Frågor att besvara

 1. Vilka förändringar kunde du iaktta när du hällde koppar(II)oxiden i den varma svavelsyran?
 2. Hur ser kristallerna ut som bildas?
 3. Skriv både ordformel och reaktionsformel för reaktionen mellan koppar(II)oxid och svavelsyra

Redovisning

Besvara frågorna på enklaste sätt, och lämna in senast en vecka efter genomförd laboration.

Riskanalys

Svavelsyran är frätande, varför skyddskläder och skyddsglasögon måste bäras under hela laborationen.

Tillkännagivande

Den här laborationen har jag inte hittat på själv, men inte lyckats hitta originalet till. Jag har dock skrivit om den och anpassat den till mina egna behov. Om du känner till var originalet kommer ifrån, får du gärna berätta det för mig!