Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemiska föreningar består antingen av molekyler eller av joner. Om man smälter jonföreningar eller löser dem i vatten blir jonerna fria. Smältan eller lösningen leder elektrisk ström genom att jonerna vandrar i ett elektriskt fält. Molekylföreningarna kan inte leda elektricitet, eftersom  molekyler är oladdade.

Du ska undersöka ledningsförmågan hos några kemiska föreningar i flytande form eller i vattenlösning. Du ska sedan avgöra vilka som är molekylföreningar och vilka som är jonföreningar.

Material

Doppelektrod, lampa, spänningskälla, sladdar, provrörsställ med 3-4 provrör.

Kemikalier

De kemikalier som finns uppräknade i tabellen.

Ett vitt pulver som gärna löser sig i vatten. Men är det en jonförening eller en molekylförening? Ett vitt pulver som gärna löser sig i vatten. Men är det en jonförening eller en molekylförening?

Gör såhär

Fäst en doppelektrod i ett stativ. Koppla doppelektroden, en lampa och en spänningskälla i serie enligt kopplingsschemat nedan.

Kopplingsschema – doppelektrod. Kopplingsschema – doppelektrod.

Prova ledningsförmågan hos ämnena i tabellen. Lös de fasta ämnena i lite destillerat vatten (en spatel till ett provrör). Använd de flytande ämnena direkt. Markera med + om vätskan leder ström.

Torka doppelektroden med hushållspapper efter varje prov. Skölj provrören noga med destillerat vatten mellan de olika proven.

Ämne

Formel

Ledningsförmåga

Föreningstyp

Destillerat vatten

H2O

 

 

Natriumklorid

NaCl

 

 

Etanol

C2H5OH

 

 

Glukos

C6H12O6

 

 

Kaliumklorid

KCl

 

 

Kaliumnitrat

KNO3

 

 

Kaliumsulfat

K2SO4

 

 

Kopparklorid

CuCl2

 

 

Magnesiumsulfat

MgSO4

 

 

Glykol

C2H4(OH)2

 

 

Ammoniumklorid

NH4Cl

 

 

Aluminiumsulfat

Al2(SO4)3

 

 

Arbetsuppgifter

  1. Skriv reaktionsformler som  visar hur jonerna blir fria, när jonföreningarna löser sig i vatten.
  2. Skriv formler för de ämnen som du funnit vara molekylföreningar

Kommentar

Syror och baser kan inte användas i försöket, även om dessa ämnen i vattenlösningar leder elektrisk ström. Syror och baser är normalt uppbyggda av molekylföreningar som reagerar kemiskt med vattenmolekylen. Vid reaktionen bildas vätejoner eller hydroxidjoner, som leder elektrisk ström.

Riskanalys.

Använd som alltid skyddskläder och glasögon.

Laborationen innehåller inga uppenbara risker. Käka inte kemikalier, och häll dem inte heller i ögonen....

Tillkännagivande

Den här laborationen har jag inte kommit på själv, utan ursprungligen läst om i Borén m.fl.: Kemiboken A 100p, Liber. Jag har dock skrivit om den och anpassat den till mina egna behov.