Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Inledning

Du ska undersöka hur några ämnen reagerar med luftens syre, och ta reda på vilka typer av bindningar som uppstår. Du ska också söka efter information på internet för att kunna besvara frågorna i laborationen.

Material

Kemikalier

 • Magnesiumband, 2-3 cm
 • Kopparbleck, c:a 2×2 cm
 • Stålull (rent järn, utan tvål)
 • Kol (träkol)
 • Svavel (pulver)

Annan materiel

 • Förbränningssked
 • Plastsked
 • Degeltång
 • 2 E-kolvar, 250 ml
 • Bunsenbrännare

Förbränningssked. Förbränningssked.

Frågor att besvara + Gör såhär

Metaller

 1. Metaller i ren form hålls samman av metallbindningar. Hur fungerar sådana?

För i tur och ordning in magnesium, järn och koppar i lågan från bunsenbrännaren, så att de förbränns.

 1. Hur ser reaktionsprodukterna från förbränningen av de tre metallerna ut? Beskriv färg, utseende, konsistens...
 2. Skriv en reaktionsformel för var och en av förbränningsreaktionerna. (Sök på produkterna på internet om du behöver!)
 3. Vad är det som händer med reaktanternas elektroner när förbränningen sker?
 4. Rita en bild i något ritprogram i datorn, och visa med elektronformler hur koppar reagerar med luft, och det nya ämnet bildas.
 5. Vad heter de nya bindningar som uppstår, och vari består själva bindningen?
 6. Du har nu visat att metaller kan delta i två typer av bindningar. Vilka är dessa (skriv deras namn)?

Icke-metaller

 1. I rent svavel sitter atomerna ihop med en viss typ av bindning. Vilken?
  • För in en liten bit kol (med hjälp av degeltången) lågan från bunsenbrännaren, så att den förbränns.
  • Stoppa ned den brinnande/glödande kolbiten i en E-kolv, och lukta försiktigt på den gas som bildas.
  • För in 1-2 ml svavelpulver (med hjälp av förbränningsskeden) i lågan från bunsenbrännaren, så att den förbränns.
  • För ned skeden med det brinnande svavlet i en E-kolv, och lukta försiktigt på den gas som bildas.
 2. Vad skiljer produkterna som bildades vid förbränning av kol och svavel från de produkter som bildades vid förbränning av metallerna?
 3. Skriv reaktionsformler för förbränning av kol och svavel i luft.
 4. Vad heter de nya bindningar som uppstår, och vari består själva bindningen?
 5. Vilka typer av grundämnen ingår i molekyler?

Redovisning

Besvara frågorna på enklaste sätt, och lämna in senast en vecka efter genomförd laboration.

Riskanalys

Vid förbränningarna bildas gaser som är skadliga. Därför måste hela laborationen utföras i dragskåp. Rester från förbränningen kan slängas i vanliga sopor. Var försiktig, så att inget glödande material slängs i soporna.

Tillkännagivande

Den här laborationen har jag inte kommit på själv, utan ursprungligen fått ifrån Ingrid Adolfsson på Polhemskolan i Lund. Jag har dock skrivit om den och anpassat den till mina egna behov.