Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Skriv formeln för följande salter och joner. Observera att upphöjda/nedsänkta tecken och STOR/liten bokstav måste vara korrekt skrivna för att det ska bli godkänt.

"Får man googla?"

Ja, enskilda joner (som man ändå måste lära sig utantill så småningom) är helt OK att googla. Men nej, formlerna för de salter ni ska skriva får ni inte googla. Hur korkat är inte det? Då lär du dig ju ingenting. Men jag kan inte kontrollera om ni googlar eller inte.

"Får man arbeta tillsammans?"

Absolut! Hjälp varandra så mycket ni kan! 😊

Att lära och kunna utantill i Kemi 1

Jäpp, det är en massa joner och formler som man faktiskt måste lära sig utantill. Vilka? Kolla på den här länken!

Frågor att besvara

 1. Vilken är formeln för kaliumbromid?
 2. Vilken är formeln för bariumsulfid?
 3. Vilken är formeln för aluminiumhydrid?
 4. Övergångsmetaller kan ofta bilda flera olika typer av joner. I vilka grupper finner man övergångsmetallerna?
 5. Järn kan bilda både järn(II)-joner och järn(III)-joner. Skriv formeln för båda dessa joner.
 6. Vilken är formeln för järn(II)sulfid?
 7. Vilken är formeln för järn(III)sulfid?
 8. Vilken är formeln för aluminiumoxid?
 9. En del joner är atomjoner, och består endast av ett atomslag. Andra joner är sammansatta, och består av två eller flera atomer. Vilken är formeln för cyanidjonen?
 10. Vilken är formeln för cesiumcyanid?
 11. Vilken är formeln för peroxidjonen?
 12. Vilken är formeln för väteperoxid?
 13. Vilken är formeln för nitratjonen?
 14. Vilken är formeln för magnesiumnitrat?
 15. Vilken är formeln för hypokloritjonen?
 16. Vilken är formeln för nickel(II)hypoklorit?
 17. Vilken är formeln för ammoniumjonen?
 18. Vilken är formeln för tiosulfatjonen?
 19. Vilken är formeln för ammoniumtiosulfat?
 20. Vilken är formeln för vätesulfatjonen?
 21. Vilken är formeln för natriumvätesulfat?
 22. Vilken är formeln för nitritjonen?
 23. Vilken är formeln för kvicksilver(II)nitrit?
 24. Vilken är formeln för fosfatjonen?
 25. Vilken är formeln för bariumfosfat?
 26. Vilken är formeln för nitridjonen?
 27. Vilken är formeln för koppar(II)nitrid?
 28. Vilken är formeln för permanganatjonen?
 29. Vilken är formeln för kaliumpermanganat?