Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Alun (kaliumaluminiumsulfat, KAl(SO4)2 · xH2O) innehåller ett antal kristallvatten. Detta kan bestämmas experimentellt, vilket är vad du ska göra i den här laborationen.

Varje grupp behöver

 • Degel
 • Alun, 3–4 g
 • Sked
 • Våg
 • Brännare
 • Triangel

Gör såhär

 1. Väg en degel. Anteckna vikten.
 2. Väg upp 3-4 gram alun, KAl(SO4)2 · xH2O
 3. Väg degeln med alun och anteckna vikten.
 4. Värm på degeln med en bunsenbrännare, tills vikten inte minskar mer.
 5. Väg degeln med det vattenfria alunet, och anteckna vikten.
  • Tänk på att degeln inte får vara varm när du sätter den på vågen. Om du inte kan hålla degeln i handflatan i minst 5 s är den för varm.
 6. Beräkna x i formeln KAl(SO4)· xH2O. Se den här videogenomgången för hur man gör!

Väg upp 3-4 g alun. Väg upp 3-4 g alun.

Riskanalys

Laborationen är måttligt riskfylld. Det finns en liten risk för brännskador när degeln ska hanteras. Reaktionsprodukterna (det vattenfria alunet) kan slängas med det vanliga avfallet.

Tillkännagivande

Den här övningen har jag inte kommit på själv, utan den har ursprungligen arbetats fram på kemiinstitutionen på Polhemskolan, Lund. Jag har dock skrivit om den och anpassat den till mina egna behov.