Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

FilterFunnelApparatusInledning

Blyjodid, PbI2, är ett svårlösligt salt, som kan bildas genom att man blandar samman lösningar av blynitrat, Pb(NO3)2(aq), och kaliumjodid, KI(aq). Det sker enligt den här reaktionsformeln:

Pb(NO3)2(aq) + 2KI(aq) → PbI2(s) + 2KNO3(aq)

I den här laborationen ska du framställa fast blyjodid och beräkna utbytet i reaktionen med hjälp av begränsande reaktanter.

Varje grupp behöver

Kemikalier

 • 10 ml 0,50 M Pb(NO3)2(aq)
 • 10 ml 1,25 M KI(aq)
 • Avjonat vatten
 • Aceton

Annan materiel

 • Mätcylinder, 10 ml
 • E-kolv, 25–50 ml
 • Büchnertratt med gummiring och sugkolv
 • Vattensug
 • Filterpapper
 • Bakform
 • Sked
 • Stativ
 • Muff
 • Trefingerklämmare

Gör såhär

 1. Mät upp 10 ml 0,50 M Pb(NO3)2(aq) i mätcylindern och häll över i E-kolven.
 2. Skölj noga ur mätcylindern med avjonat vatten.
 3. Mät upp 10 ml 1,25 M KI(aq) i mätcylindern och häll över i E-kolven.
 4. Skaka E-kolven försiktigt så att maximalt med PbI2(s) bildas.
 5. Montera sugkolven i stativet och i vattensugen enligt bilden till höger.
 6. Trä büchnertratten genom gummiringen och fäst dem i sugkolven.
 7. Lägg ett filterpapper i büchnertratten och fukta det med avjonat vatten.
 8. Öppna kranen till vattensugen, och sug igenom vattnet.
 9. Stäng kranen försiktigt.
 10. Häll den bildade blyjodiden i büchnertratten och sug igenom vattnet. Stäng kranen försiktigt.
 11. Skölj E-kolven några gånger med avjonat vatten och häll på büchnertratten så att ingen blyjodid är kvar i E-kolven.
 12. Skölj noga ur mätcylindern med avjonat vatten.
 13. Mät upp 10 ml aceton och häll den över blyjodiden i büchnertratten. På så vis torkar blyjodiden.
  • Eftersom acetonen är så flyktig bör acetontorkningen utföras under draghuv/i dragskåp.
  • Sug luft genom büchnertratten i 10 minuter för att torka blyjodiden helt.
  • Stäng kranen försiktigt efter 10 minuter.
 14. Väg en bakform noggrant och anteckna dess massa.
 15. Skrapa med sked ner blyjodiden i bakformen från filterpappret. Väg alltsammans igen och anteckna den totala massan.

En büchnertratt monterad i en E-kolv i ett stativ. Lägg märke till hur trefingerklämmaren sitter om halsen på sugkolven.En büchnertratt monterad i en E-kolv i ett stativ. Lägg märke till hur trefingerklämmaren sitter om halsen på sugkolven.

Frågor att besvara

 1. Beräkna hur stor massa blyjodid som bildades.
 2. Beräkna hur stor substansmängd blyjodid som bildades.
 3. Beräkna hur stor substansmängd blynitrat ni startade med.
 4. Beräkna hur stor substansmängd kaliumjodid du startade med.
 5. Beräkna vilken reaktant som är begränsande.
 6. Beräkna hur stor substansmängd blyjodid som teoretiskt skulle kunna bildas i reaktionen.
 7. Beräkna hur stor massa blyjodid som teoretiskt skulle kunna bildas i reaktionen.
 8. Beräkna utbytet i ert experiment.

Riskanalys

Aceton är brandfarligt och lättflyktigt. Därför ska den hanteras under draghuv/i dragskåp. Blyföreningar är miljöfarliga, och får inte hällas ut i avloppet. Därför måste de tas om hand i ett särskilt kärl.

Tillkännagivande

Den här laborationen har jag inte kommit på själv, utan ursprunligen fått från Henriksson, A.: Lärarhandledning till Syntes 1, Gleerups förlag. Jag har dock skrivit om den och anpassat den till mina egna behov.