Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Du har fått sex numrerade provrör. Vart och ett av provrören innehåller en viss massa, volym eller substansmängd av ett ämne. Med hjälp av en våg ska du nu göra lite beräkningar på sambandet \(m=Mn\).

\(m = Mn\)

\(m\) är massan i g
\(n\) är substansmängden i mol
\(M\) är molmassan i g/mol

Avogadros konstant kan också vara användbar i en del fall:

\(N_\mathrm{A} = 6,022 \cdot 10^{23}/\mathrm{mol}\)

Gör såhär

OBS! Låt korken sitta kvar i provrören hela tiden!

(Utom provör nr. 2 och 4, som faktiskt måste öppnas...)

Provrör 1

Det här provröret innehåller 2,0 g svavel, S. Hur stor substansmängd svavel är det i provröret?

Provrör 2

Det här provröret innehåller magnesiummetall, Mg.

 1. Hur stor substansmängd magnesium är det i provröret?
 2. Hur många magnesiumatomer är det i provröret?

Provrör 3

Det här provröret innehåller 10 ml vatten. Vattnets densitet är ρ = 1,0 g/ml.

 1. Hur stor substansmängd vatten är det i provröret?
 2. Hur många vattenmolekyler är det i provröret?

Provrör 4

Det här provröret innehåller 0,0097 mol av en viss metall.

 1. Vilken molmassa har metallen?
 2. Vilken metall är det?

Provrör 5

Det här provröret innehåller kristalliserat kopparsulfat, CuSO4·5H2O (kopparsulfatpentahydrat). Hur mycket provrör + kork (men utan kopparsulfat) väger står på provröret.

 1. Vilken är formelmassan för CuSO4·5H2O?
 2. Vilken substansmängd CuSO4·5H2O finns det i provröret?
 3. Hur stor är masshalten koppar, Cu, i CuSO4·5H2O?
 4. Hur stor massa koppar, Cu, finns det totalt i provröret?

Provrör 6

Det här provröret innehåller en blyoxid som kallas för mönja. I mönja är masshalten bly 90,7 %. Hur mycket provrör + kork (utan mönja) väger står på provröret.

 1. Hur stor massa bly, Pb, finns det totalt i provröret?
 2. Beräkna den kemiska formeln för mönja genom att räkna ut substansmängden bly, Pb, och substansmängden syre, O, i provröret.

Inlämning

Gör dina beräkningar med papper och penna först. När det är klart, renskriver du det i ett worddokument (använd formelverktyget!) och lämnar in på It's Learning (extern länk).

Tillkännagivande

Den här övningen har jag inte kommit på själv, utan den har ursprungligen arbetats fram på kemiinstitutionen på Polhemskolan, Lund. Jag har dock skrivit om den och anpassat den till mina egna behov.