Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Övning i skrivning av reaktionsformler

Hur man balanserar reaktionsformlerVideogenomgång (flippat klassrum)

A. Kopiera nedanstående formler till ett word-dokument. Balansera sedan reaktionsformlerna med minsta möjliga heltalskoefficient, och ange namnet på den bildade jonföreningen:

B. Kopiera nedanstående formler till samma word-dokument som innan. Balansera sedan reaktionsformlerna med minsta möjliga heltalskoefficient.

 

   

Också intressant: