Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

15025098Du ska öva dig i att blanda och späda lösningar, samt beräkna deras koncentration. Använd dig av följande två samband:

\[M = \frac{m}{n} \hspace{100cm}\]

\(M\) är molmassan i g/mol

\(m\) är massan i g

\(n\) är substansmängden i mol

\[c = \frac{n}{V} \hspace{100cm}\]

\(c\) är koncentrationen i mol/dm3

\(n\) är substansmängden i mol

\(V\) är volymen i dm3

Ur den senare formeln kan vi också få spädningsformeln:

\[c_1V_1 = c_2V_2 \hspace{100cm}\]

\(c_1\) är koncentrationen innan spädning

\(V_1\) är volymen innan spädning

\(c_2\) är koncentrationen efter spädning

\(V_2\) är volymen efter spädning

Varje grupp behöver

 • 3 bägare à 100 cm3
 • Dropprör
 • Mätcylinder 10 cm3
 • Mätcylinder 25 cm3
 • Glasstav att röra om med
 • C:a 20 cm3 kopparsulfatlsg, 0,40 mol/dm3

Gör såhär

Försök A

 1. Mät upp 20 ml kopparsulfatlösning i en bägare.
 2. Märk bägaren "A1"
 3. Beräkna substansmängden kopparsulfat i bägaren (vilket av sambanden ovan måste du använda?).
 4. Mät upp 5 ml av lösningen i bägare A1 och häll över i en ny bägare, som du märker "A2".
 5. Beräkna substansmängden kopparsulfat i bägare A2.
 6. Tillsätt 20 ml vatten till bägare A2.
 7. Hur ändras substansmängden kopparsulfat i bägare A2 när du tillsätter vatten?
 8. Beräkna koncentrationen kopparsulfat i bägare A2.

Försök B

 1. Mät upp 5,0 ml av lösningen i bägare A1.
  • Hur stor substansmängd kopparsulfat har du då mätt upp från bägare A1?
 2. Mät upp 15 ml av lösningen i bägare A2.
  • Hur stor substansmängd kopparsulfat har du då mätt upp från bägare A2?
 3. Hur stor substansmängd kopparsulfat har du totalt mätt upp från bägare A1 och bägare A2?
 4. Häll samman de uppmätta lösningarna i en bägare som du märker "B".
 5. Hur stor substansmängd kopparsulfat är det i bägare B?
 6. Hur stor volym är det i bägare B?
 7. Hur stor koncentration kopparsulfat är det i bägare B?

Försök C

Du ska späda en av lösningarna A1, A2 eller B till 0,050 mol/dm3. Bestäm dig för vilken av lösningarna du vill använda. Använd sedan spädningsformeln för att beräkna hur mycket vatten som ska tillsättas för att den ska få koncentrationen 0,050 mol/dm3.

Lösningar av kopparsulfat.Lösningar av kopparsulfat.

Riskanalys

Laborationen är inte riskfylld. De tillverkade lösningarna får inte hällas ut i avloppet, utan ska tas om hand som metallslask.

Tillkännagivande

Den här laborationen har jag inte kommit på själv, utan ursprungligen läst om i Stålhandske, B. m.fl.: Lärarhandledning till Gymnasiekemi A, Liber, Stockholm. Jag har dock skrivit om den och anpassat den till mina egna behov.