Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Inledning

Natriumvätekarbonat, NaHCO3, kallas också för bikarbonat. Du har säkert själv använt det någon gång om du exempelvis bakat en sockerkaka. Bikarbonat är också den viktigaste beståndsdelen i bakpulver.

När natriumvätekarbonaten upphettas, exempelvis i en sockerkakssmet i ugnen, reagerar den inte med beståndsdelarna i smeten (eller med luftens syre), utan sönderfaller i andra ämnen. Uppenbarligen är något eller några av dessa andra ämnen en gas, eftersom sockerkakan lyfter sig och blir fluffig.

Sockerkaka. Sockerkaka.

Meningen med den här laborationen är att du ska ta reda på vad det är som bildas när man värmer på natriumvätekarbonat genom att väga natriumvätekarbonatet före och efter uppvärmning.

Här är några förslag på vad det är som bildas (ett av dem är det korrekta):

  1. NaHCO3(s) → NaOH(s) + CO2(g)
  2. 2NaHCO3(s) → Na2CO3(s) + CO2(g) + H2O(g)
  3. 2NaHCO3(s) → Na2O(s) + 2CO2(g) + H2O(g)
  4. 2NaHCO3(s) → 2Na(s) + H2(g) + 2C(g) + 3O2(g)

Varje grupp behöver

  • 3-4 g natriumvätekarbonat, NaHCO3(s)
  • Övrig materiel efter överenskommelse med lärare

Gör såhär

  1. Disktuera med din labkompis hur ni ska gå tillväga för att bestämma vad som bildas när natriumvätekarbonat sönderfaller.
  2. Diskutera med din lärare hur ni vill utföra ert experiment
  3. Utför ert experiment!

Frågor att besvara

Skriv en utförlig labrapport enligt särskilda instruktioner (på den här sidan).

Tillkännagivande

Den här övningen har jag inte kommit på själv, utan ursprungligen läst om i Henriksson A.: Kemipärmen kurs A + B (Gleerups, Malmö 2003). Jag har dock skrivit om den och anpassat den till mina egna behov.