Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Inledning

Många indikatorer har olika färger i beroende på vilket pH de är i. Andra indikatorer skiftar färg beroende på vilket oxidationstillstånd de är i. I den här demonstrationen utnyttjas indigokarmin för att visa på några tjusiga färgförändringar.

Ett kemiskt trafikljus. Ett kemiskt trafikljus.

Material

 Kemikalier Annan materiel
 • Glukos
 • Fast natriumhydroxid
 • 1 % indigokarmin i metanol
 • Avjonat eller destillerat vatten
 •  500 ml E-kolv med kork

Gör såhär

 1. Väg upp 5 g NaOH och för över till E-kolven.
 2. Väg upp 3 g glukos och för över till E-kolven.
 3. Tillsätt 250 ml vatten.
 4. Tillsätt några droppar indigokarmin.
 5. Sätt på korken och låt kolven stå tills den gula färgen framträder.
 6. Skaka lite grann på kolven så att den röda färgen framträder.
 7. Skaka kraftigt på kolven så att den gröna färgen framträder.
 8. Låt kolven stå tills den återigen blir gul.
 9. Upprepa.

Vad är det som händer?

I basisk miljö oxideras glukos till glukonsyra. Då övergår indigokarminen till sin reducerade (gula) form. När man skakar ner syrgas i flaskan oxideras indigokarminen av syrgasen, och blir då först röd och sedan grön. När syrgasen förbrukats, reduceras indigokarminen igen av glukosen, och återfår den gula färgen.

Indigokarmin i oxiderad och reducerad form.

Glukos.Glukos.

Glukonsyra.Glukonsyra.

Riskanalys

Natriumhdyroxiden är frätande, varför skyddsglasögon och labrock måste bäras under hela demonstrationen. Om du får lösningen på huden, skölj genast med mycket vatten. Om du får den i ögonen, skölj genast med mycket vatten och tillkalla läkare.ljus

Tillkännagivande

Den här demonstrationen har jag inte på något vis uppfunnit själv. Den finns i flera varianter på nätet, t.ex. på chemicalconnection.org.uk. Jag har dock skrivit om den och anpassat den till mina egna behov.