Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Plocka fram

 • Bägare, 50ml
 • Mätcylinder, 50ml
 • 4 provrör, 38 × 200mm
 • Propp
 • Filtrerställ
 • Tratt
 • Filterpapper
 • Järn(II)sulfat (FeSO4·7H2O)
 • Järn(III)klorid (FeCl3·6H2O)
 • Järnpulver (ferrum reductum)
 • 0,1M kaliumtiocyanatlösning (KSCN),
 • 0,1M kaliumhexacyanoferrat(III)lösning [K3Fe(CN)6]
 • 2M H2SO4
 • Väteperoxid (35%)

Reagens på järn(II)- och järn(III)joner

Lös några kristaller järn(II)sulfat i lite vatten i ett provrör.

Tillsätt ett par droppar K3Fe(CN)6-lösning. Lösningen blir blå.

Vad händer?

Fe2+(aq) + K+ + Fe(CN)63- → KFeFe(CN)6(s)

 • Järnet har här både oxidationstalet +II och +III. Därför skriver man dem ofta åtskilda:

  \(\text{K}\overset{\text{+II}}{\text{Fe}}\overset{\text{+III}}{\text{Fe}}\text{(CN)}_6\text{(s)}\)

 • KFeFe(CN)6(s) kallas berlinerblått.

Lös några kristaller järn(III)klorid i lite vatten i ett provrör.

Tillsätt ett par droppar KSCN-lösning. Lösningen blir röd.

Vad händer?

Fe3+(aq) + SCN(aq) → FeSCN2+(aq)

 • FeSCN2+ är röd

Ett provrör med löst berlinerblått. Ett provrör med löst berlinerblått.

Järn kan reducera järn(III)joner

 1. Lös en knivsudd järn(III)klorid i 50ml vatten i ett provrör.
 2. Tillsätt en sked järnpulver
 3. Sätt i propp, skaka i 1 minut
 4. Filtrera.
 5. Häll över lite av filtratet till ett annat provrör.
 6. Tillsätt lite K3Fe(CN)6-lösning. Lösningen blir blå.
  • Slutsats: Lösningen innehåller Fe2+-joner
 7. Tillsätt lite KSCN-lösning till det första provröret. Ingen färgförändring
  • Slutsats: Lösningen innehåller inga Fe3+-joner längre

Stora slutsatsen: Järnpulvret har reducerat Fe3+-jonerna till Fe2+-joner!

 • Fe(s) + 2Fe3+(aq) → 3Fe2+(aq)