Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Inledning

Du ska undersöka hur reaktiviteten skiljer sig åt för två ämnen i samma grupp men olika perioder. Därför ska du undersöka vad som sker när magnesium (Mg) och kalcium (Ca) reagerar med varmt respektive kallt vatten.

Material

Kemikalier

Annan materiel

 • Periodiskt system
 • Smärgelduk (att putsa magnesiumet med)
 • Stor bägare
 • Provrör med avledningsrör
 • Gummislang
 • Propp
 • Tändstickor
 • Provrör

Kalcium reagerar med vatten. Kalcium reagerar med vatten.

Att besvara innan ni börjar experimentera

 1. Vad tror du kommer att bildas om man låter de bägge metallerna reagera med vatten? Om du inte vet, kan du ämföra med vad som bildas när man har exempelvis magnesium i saltsyra eller de intilliggande metallerna (natrium och kalium) i vatten.
 2. Hur kan du påvisa de saker som bildas i reaktionen?
 3. Vad fyller fenolftaleinet för funktion?

Gör såhär

 1. Ställ en hypotes: Kommer magnesiumet eller kalciumet att reagera kraftigast? Kommer reaktionen att vara kraftigast i det varma eller det kalla vattnet?
 2. Försök att själv, med ledning av frågorna och materielen ovan, designa ett experiment vars resultat kan bekräfta/förkasta hypotesen.
 3. Utför experimentet!

Redovisning

Skriv en laborationsrapport enligt särskilda instruktioner.

Riskanalys

Laborationen är inte riskfylld. Det bildas visserligen en gas som är explosiv, men i små mängder utgör den ingen större fara.

Tillkännagivande

Den här laborationen har jag inte hittat på själv, utan ursprungligen fått från Eva Dessborn på Polhemskolan i Lund. Jag har dock skrivit om den och anpassat den till mina egna behov.