Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Nedan följer ett antal förslag på recept på indikatorlösningar.

Indikator Recept
Fenolftalein 0,1 g fenolftalein löses i 70 ml etanol. Tillsätt vatten till 100 ml.
Metylorange 0,1 g metylorange löses i 20 ml etanol. Tillsätt vatten till 100 ml.
Metylrött 0,05 g metylrött löses i 50  ml etanol. Tillsätt vatten till 100 ml.
BTB

0,05 g BTB löses i 20 ml etanol. Tillsätt vatten till 100 ml.

Alt: Lös 0,1 g BTB (pulver) i 100 ml 20 % etanol.

Tymolftalein 0,2 g tymolftalein löses i 85 ml etanol. Tillsätt vatten till 100 ml.
Universalindikator 60 mg BTB, 60 mg fenolftalein, 20 mg metylrött och 5 mg tymolblått löses i 65 ml etanol, 7 ml 2-propanol och 3 ml metanol och späds till 100 ml med vatten. Lämplig till demonstration av elektrolytisk sönderdelning av vatten.