Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Demo: Framställning av kolmonoxid ur myrsyra

MyrsyraModell av myrsyra. Modell av myrsyra. Om ett kolväte eller en kolhydrat brinner under syrerika förhållanden bildas koldioxid (CO2) och vatten. Men om syretillförseln inte är tillräcklig, så bildas giftig kolmonoxid (CO) istället för koldioxid.

Man kan också tillverka kolmonoxid genom att sönderdela myrsyra, HCOOH, under inverkan av koncentrerad svavelsyra. Det sker enligt följande reaktionsformel:

HCOOH(l) \({\sf \xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4}}\) H2O(l) + CO(g)

Material

Kemikalier

  • Svavelsyra, konc.
  • Myrsyra, konc.

Annan materiel

  • Provrör
  • Kork med genomförd pasteurpipett (den smala änden uppåt)
  • Stativ med muff & klämmare
  • Tändstickor

Gör såhär

  1. Montera provröret lodrätt i stativet
  2. Häll svavelsyra till 2-3 cm höjd i provröret
  3. Häll i lika mycket myrsyra och sätt på korken.
  4. Vänta någon minut, och antänd sedan gasen som strömmar ut genom den tunna delen av pasteurpipetten. Eftersom kolmonoxiden inte är fullständigt oxiderad brinner den (med ljust violett låga) och bildar koldioxid.

Riskanalys

OBS! Den här laborationen är inte riskbedömd än!

 

 

Också intressant: