Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

När man titrerar tillsätter man ett ämne till ett annat med hjälp av en byrett. I den här titreringen ska du bestämma koncentrationen av en (eller två, om du hinner) olika syror genom att titrera med en natriumhydroxidlösng med känd koncentration.

Genom att tillsätta en indikator till lösningen, kan man se precis när syran är neutraliserad. Då läser man av på byretten hur mycket natriumhydroxidlösning man har tillsatt, och med hjälp av detta räknar man ut koncentrationen på syran.

Varje grupp behöver

 • Vollpipett, 10ml
 • Pipettfyllare
 • E-kolv, 250 ml
 • Magnetomrörare med loppa
 • Bägare, 250-400ml (slask)
 • Byrett, 25ml
 • Stativ
 • Byretthållare
 • Mätcylinder, 50ml
 • Avjonat vatten
 • BTB-lösning
 • HCl(aq), okänd konc.
 • H2SO4(aq), okänd konc.
 • NaOH, 0,1000 mol/dm3

Syra-bas-titrering med byrett.Syra-bas-titrering med byrett.

Gör såhär

Förbered byretten för titrering

 1. Kolla att byretten är stängd
 2. Häll i lite NaOH-lösning i byretten
 3. Häll ut lösningen igen, samtidigt som du snurrar försiktigt på byretten. På det viset sköljer du hela byretten med NaOH-lösning.
 4. Montera byretten i stativet, ovanför basplattan. Se till att lämna plats för magnetomröraren.
 5. Häll lite NaOH-lösning i byretten, och sätt slaskbägaren under.
 6. Öppna kranen, och se till att luften i byrettens pip följer med ut. Man kan behöva knäppa/skaka på byretten, så att luften åker ut.
 7. Stäng kranen och fyll byretten med NaOH-lösning till en bit över nollan.
 8. Öppna kranen försiktigt och tappa ut NaOH-lösning tills vätskenivån har nått nollan. Tänk på att
  • underkanten på menisken ska vara i höjd med nollan
  • man läser av byretten rakt från sidan (vågrätt), inte snett underifrån eller snett ovanifrån.
 9. Nu är det klart för titrering!

Hur man läser av en byrett. Hur man läser av en byrett.

Titrera

 1. För med hjälp av vollpipett över 10,00ml saltsyra till E-kolven
 2. Tillsätt 50ml avjonat vatten med hjälp av mätcylindern.
  • Detta är bara för att få lite större volym att titrera på. Det gör det lättare att titrera. Resultaten påverkas inte. (Varför inte, förresten?)
 3. Tillsätt ett par droppar BTB-lösning.
 4. Lägg i loppan i E-kolven
 5. Starta omrörningen.
  • Det får inte vara så kraftig omrörning att det stänker upp på E-kolvens väggar. Då får man inga fina resultat! (Varför inte det, förresten?)
 6. Öppna kranen till byretten och låt NaOH-lösningen reagera med saltsyran.
 7. Ta det mycket varligt när du närmar dig omslagspunkten!
  • Omslaget sker mycket fort, och slår på bara en enda droppe!
  • Den som går över ekvivalenspunkten... får göra om! :-)
 8. Läs av byretten så noga du kan
  • Man kan skatta på 0,05 ml när
 9. Skriv reaktionsformel och beräkna saltsyrans koncentration
 10. Bestäm svavelsyrans koncentration på samma sätt
  • Tänk på att skölja ur allt glas ordentligt
  • Byretten behöver dock inte sköljas ur; nollställ den bara genom att hälla på mer natriumhydroxid och tappa ut lösning tills menisken når nollan.

Riskbedömning

Laborationen är måttligt riskfylld. Saltsyran, svavelsyran och natriumhydroxiden är frätande, även om de är utspädda. Skyddskläder och skyddsglasögon måste bäras under hela laborationen, särskilt under städ- och diskmomenten.

Vid stänk i ögonen, skölj genast med mycket vatten och tillkalla läkare.

Vid stänk på huden, skölj genast med mycket vatten.