Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Inledning

Modell av palmitinsyra. Modell av palmitinsyra.

För att kunna bryta kemiska bindningar krävs det alltid att man tillför energi. När nya bindningar uppstår gäller det omvända: Då frigörs det energi. I den här laborationen ska du undersöka vad det får för konsekvenser för hur temperaturen förändras när ett ämne (i det här fallet palmitinsyra eller stearinsyra) går från flytande till fast.

Du ska också bekanta dig med datorprogrammet Logger, och förstå hur man samlar, visar och analyserar data i en graf.

Utrustning

 • Dator
 • Go!Link
 • Temperatursond
 • Stativ
 • Muff
 • Klämmare

Kemikalier

 • Provrör med palmitinsyra/stearinsyra
 • Bunsenbrännare

Gör såhär

 1. Starta programmet Logger Pro
 2. Koppla temperatursonden till Go!Link och sätt in Go!Link i datorns USB-port. Programmet känner själv av att det kopplats en in en temperatursond.
 3. Ställ in datainsamlingen genom att mata in ctrl-D på tangentbordet, gå in i menyn "Experiment > Data collection…" eller trycka på knappen data collection.
 4. Ange att data ska samlas in under 40 minuter och att det ska läsas av 60 mätvärden per minut enligt nedanstående bild.
  Inställningar för datainsamling.Inställningar för datainsamling.
 5. Montera provröret med palmitin-/stearinsyra i stativet så att det lutar bort från dig (men inte mot någon annan).
  • Sätt klämmaren så nära mynningen som möjligt.
  • Tänk på att klämmaren ofta är klädd med brännbar plast…
 6. Starta brännaren och värm på palmitin-/stearinsyran tills all syra precis har smält.
  • Avbryt uppvärmningen så fort all palmitin-/stearinsyra smält!
 7. Stoppa ner sonden i den smälta palmitinsyran och börja samla data genom att klicka på "Collect" i Logger-programmet.
 8. Läs in data ända tills temperaturen sjunkit till under 40 °C.
 9. Spara dina data och dela dem med din labbkompis.
 10. Ta upp sonden ur palmitin-/stearinsyran och torka av den med hushållspapper. Eventuellt kan man behöva skruva lite på den för att den ska lossna.

Frågor att besvara

 1. Kopiera grafen och klistra in den i ett dokument.
 2. Gå in i menyn "Analyze > Tangent" och hitta den punkt där lutningen är som allra lägst. Detta är smältpunkten. Vid vilken temperatur stelnar palmitin-/stearinsyran enligt din graf?
 3. Vad säger ditt tabellverk om smältpunkten för palmitin-/stearinsyra? Varför skiljer den sig från det värde du själv har mätt upp?
 4. Utgå ifrån begreppen kemisk bindning, endoterma och exoterma reaktioner, och förklara varför din stelningskurva ser ut som den gör.

Riskbedömning

Laborationen är måttligt riskfylld. Arbete med öppen låga ger risk för brännskador. Ge akt på var brandfilt, nöddusch och eldsläckare befinner sig.

Tillkännagivande

Den här laborationen har jag inte kommit på själv, utan ursprungligen hittat i Pilström m.fl.: Modell och Verklighet A (Natur och Kultur, Stockholm 2001). Jag har dock skrivit om den och anpassat den för att passa mina behov.