Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kunskapsmål och nyckelbegrepp: ElektrokemiSkolverket säger att följande centrala innehåll ska behandlas:

 • Redoxreaktioner, inklusive elektrokemi

När vi har gått igenom det här momentet i kursen, ska du kunna förklara och använda dig av följande begrepp:

 • Gal­va­niskt ele­ment/cell
 • Cell­sche­ma
 • Anod
 • Katod
 • EMK
 • Elek­trod­po­ten­ti­al
 • Vät­gas­elek­trod
 • Nor­mal­po­ten­ti­al
 • Kor­ro­sion
 • Elekt­ro­lys

Du ska också kunna

 • redogöra för hur ett ämnes egenskaper avspeglas i dess normalpotential.