Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Plocka fram

 • 22 Falconrör
 • Materiel till "Jesustricket"

Introduktion

Om mig: Magnus Ehinger

Vem är jag?

Lektor i kemi och biologi.

Tidigare forskning på vissa specifika molekylers funktion i immunsystemet.

Undervisar i år Biologi 2, Kemi 2, Experimentell fysik & kemi och Gymnasiearbete. Och så Kemi 1 också, förstås!

Jag fyller 53 år i höst, har tre barn Fredrika (24 år), Lovisa (21 år) och Hjalmar (19 år). En hund, Newton, och två katter, Pasteur och Curie. Och en fru, Anna, har jag också. 😉

Du når mig här:

Mejladress: magnus.ehinger@lund.se

Hemsida: https://ehinger.nu/undervisning

Facebook: facebook.com/meundervisning

Upprop

Tider - jag börjar lektionen med upprop!

 • Betyder inte att man kan komma senare om man heter ”Öhman”... 😉

Närvaro – Vill man ha betyg, måste man

 1. göra och lämna in alla inlämningsuppgifter
 2. närvara på alla laborationer
 3. närvara på lektionerna

Mobiltelefoner – ska vara ljudlösa, i mobilhotellet.

 • Tips: Sätt på flygplansläge, sparar batteri.

Naturbehov – utnyttja pauserna mellan lektionerna (och ibland i lektionen)

Äta och dricka på lektioner och laborationer är förbjudet av säkerhetsskäl.

Av samma anledning: Inga ytterkläder på i salen.

Vklass och Google Classroom

Meddelanden skickas via Vklass.

 • Schemat i Vklass: Alltid (i princip) läxa i kemi.
 • Lägg märke till läxan till nästa gång!

Uppgifter (planeringar, laborationer, med mera) läggs ut i Google Classroom. Varför? För att Google Classroom är så mycket smidigare! (Vi kommer också att släppa Vklass från och med nästa läsår.)

 • Kursen i Google Classroom: Allting annat (utom prov) – Kursplanering, labbinstruktioner med mera.

Gå med i din kemi 1-kurs i Classroom:

Vi kollar på den första planeringen i Classroom. Lägg märke till:

 • Kursschemat
 • Var videogenomgångarna finns
 • Var man kan läsa i läromedlet
 • Länken till snabbkollen
 • Länken till övningsuppgifterna

Mitt flippade klassrum

Vad betyder det att flippa på undervisningen?

Vi flyttar instruktionen från skolan till hemmet!

Du förbereder dig hemma, oftast genom att titta på en videogenomgång

 • Ta anteckningar
 • Besvara en "snabbkoll"

Snabbkollen hjälper mig att se

 • att du förbereder dig ordentligt
 • vad du/ni tyckte var svårt med videogenomgången 

Varför flippa?

Allt hänger på när och var som själva lärandet sker.

 • Under föreläsning? Nej.
 • När man jobbar med materialet? Ja!

Var är läraren när inlärningen sker?

 • "Föreläsningsundervisning": Hemma hos sig.
 • Flippad undervisning: Med eleven, i skolan

Vad förväntas du göra hemma?

Förbereda dig enligt lärarens instruktioner.

Kolla schemat på Vklass: Jag fyller i hur ni ska förbereda er till varje gång.

 • Undersökning: Har du tillgång till internet hemma?
 • Till nästa gång: Förbered dig genom att kolla på videogenomgången "Kemins födelse" eller läsa angivna sidor i läromedlet. Glöm inte snabbkollen!

Vad förväntas du göra i skolan?

"Läxan" görs i skolan: Övningsuppgifter, labbrapporter, grupparbeten. 

 • Då finns läraren med som stöd och hjälp!

Du ska alltid ha med dig:

 • Lärobok
 • Dator
 • Anteckningsblock
 • Penna & suddgummi
 • Miniräknare (telefon är inte tillräckligt)

Hur är din tillgång till internet hemma?

Undersökning i Google Classroom.

Vad ingår i kursen?

Progressionstest 1 i Kemi 1. (Utskrivet på papper denna gång, eftersom Inspera troligen är "skakigt" för eleverna så här tidigt.)

"Jesustricket": Hur man förvandlar vatten till vin

Kemi = läran om materia, och hur den förändras.

Del 2

Hur studerar man kemi? Före – under – efter

Oavsett vad man pluggar gäller "före – under – efter"

 • Detta är nyckeln till lyckade studier!

Före

Läs innehållsförteckningen i boken

Gissa vad rubrikerna betyder!

 • Att gissa förbereder hjärnan på vad som ska komma
 • Det spelar ingen roll om man gissar fel! Det viktiga är att hjärnan är förberedd!

Avväpna boken

 • Bläddra igenom nästa kapitel: 5 s per uppslag, i jämn takt.
 • Fastna inte och läs, fortsätt bläddra.
 • Upprepa avväpningen varje dag under en vecka
 • På detta sätt förbereder du igen hjärnan på vad som ska komma

Kolla dagens lektion på schemat i Vklass innan lektionen.

Under

Man måste gå på lektionerna (surprise!)

Man måste ha med anteckningsmateriel:

 1. penna – gärna fyrfärgspenna för att kunna anteckna med färg.
 2. papper – gärna kollegieblock.
  • Framsidan: Anteckningar. Sätt datum!
  • Baksidan: Räkneuppgifter

Ha gärna med en pärm (eller mapp) – det blir mycket mycket papper med tiden!

Anteckna för att minnas – och för att hålla dig vaken!

Ibland kommer jag att avsluta dagens lektion med ett förhör.

Efter

Det exponentiella minnet

 • Man minns många detaljer från idag eller igår
 • Allteftersom tiden går, glömmer man detaljerna
 • Detta är en nödvändighet för att hjärnan inte ska drabbas av "information overload". ?

För att minnas något, måste man påminna sig om saken precis innan man är på väg att glömma det.

Påminnelsen kan ske i längre och längre intervall.

Med hjälp av dina anteckningar:

 • Titta igenom dina anteckningar från dagens lektion direkt när du kommer hem. Detta tar 1-2 minuter
 • Titta igenom vad du gjorde för precis en vecka sedan
 • Titta igenom vad du gjorde för precis en månad sedan

Sammanlagt 5-10 minuters repetition. När du gjort detta, minns du mycket längre tid än om du pluggar mycket och sällan (som inför prov)

Läxor

Ni kommer att få "kemiläxa" – flipp till varje dag. Den kommer att bestå av en videogenomgång som ska ses och tas anteckningar från. En snabbkoll ska också besvaras.

"Traditionella" läxor, till exempel övningsuppgifter och labbrapportskrivande, ska i så stor utsträckning som möjligt göras i det gemensamma utrymmet (i klassrummet).

Kursschema, Kursplan

Andra klasser jag diskuterat med: ”Hellre flera små skriftliga än ett/två stora prov”

Provtillfällena bestäms på planeringskonferensen i början på varje termin. 😊

Vad säger skolverket om kursen Kemi 1?

Kursplanen för Kemi 1 (KEMKEM01) finns på den här länken. Där står också betygskriterierna.

Hur sätter jag betyg i Kemi 1?

Utvärderingen av er kunskap i kemi kan delas upp i fyra olika områden:

 1. Kemisk teori
 2. Praktik
 3. Kemins betydelse för samhället
 4. Självvärdering

Till varje område finns en uppsättning kriterier som du som elev måste ha nått upp till för att få ett visst betyg.

1. Kemisk teori

Denna delmatris kan användas för varje område i kursens centrala innehåll.

 

E

C

A

Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder

Eleven redogör översiktligt för innebörden av dem

Eleven redogör utförligt för innebörden av dem

Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av dem

Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp

Med viss säkerhet, exemplifierar

Med viss säkerhet, exemplifierar

Med säkerhet, exemplifierar och generaliserar kring

Hur kemins modeller och teorier utvecklas

Redogör översiktligt utifrån något exempel

Redogör utförligt utifrån några exempel

Redogör utförligt och nyanserat utifrån några exempel

Teorier och modellers giltighet och begränsningar

Eleven värderar dessa med enkla omdömen

Eleven värderar dessa med enkla omdömen

Eleven värderar dessa med nyanserade omdömen

Analysera och besvara frågor

Enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat

Komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat

Komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat

2. Praktik

 

E

C

A

Analysera och besvara frågor

Enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat

Komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat

Komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat

Formulera relevanta hypoteser och egna frågor

Eleven gör detta med viss säkerhet

Eleven gör detta med viss säkerhet

Eleven gör detta med komplexa frågor med säkerhet

Planera, experimentera och observera

Eleven gör detta i samråd med handledare

Eleven gör detta efter samråd med handledare

Eleven gör detta efter samråd med handledare

Tolka resultat, utvärdera metoder och dra slutsatser av experiment

Eleven ger enkla omdömen samt motiverar sina slutsatser med enkla resonemang

Eleven ger enkla omdömen samt motiverar sina slutsatser med välgrundade resonemang.

Eleven ger nyanserade omdömen samt motiverar sina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang.

Vid behov föreslår eleven också förändringar.

3. Kemins betydelse för individ och samhälle

 

E

C

A

Frågor som rör kemins betydelse för individ och samhälle

Eleven diskuterar dessa översiktligt

Eleven diskuterar dessa utförligt

Eleven diskuterar dessa utförligt och nyanserat

Argument och konsekvenser

Eleven för fram enkla argument, och redogör översiktligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande

Eleven för fram välgrundade argument, och redogör utförligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande

Eleven för fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbara ställningstaganden.

Eleven föreslår också nya frågeställningar att diskutera.

Språk och kommunikation

Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del sin kommunikation till syfte och sammanhang.

Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.

Eleven använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.

Källor och källkritik

Eleven gör enkla bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans

Eleven gör välgrundade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven gör välgrundade och nyanserade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.

4. Självvärdering

 

E

C

A

Den egna förmågan och situationens krav

Eleven bedömer dessa med viss säkerhet

Eleven bedömer dessa med viss säkerhet

Eleven bedömer dessa med säkerhet

 Alltsammans kommer att utvärderas på

 • Er aktivitet på lektionerna
 • Prov
 • Hur ni utför laborationerna
 • Hur ni redovisar laborationerna
 • Fördjupningsarbete i kemi