Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

English-speaking or IB student? Check out the English version instead!

Plocka fram 

  • Jod
  • Bägare, 250-400ml
  • Rundkolv som passar i bägaren

Vad är kemi?

Kemi = studiet av materian och hur materian förändras.

Vad är materia?

Allt som vi ser omkring oss, och som har en massa: Luft, jord, vatten, människor...

Materians olika aggregationsformer

I normalt tillstånd på jorden:

De tre normala aggregationstillstånden.De tre normala aggregationstillstånden.

Smältning

Från fast (s) till flytande (l)

  • Exempel: Is smälter, H2O(s) + energi → H2O(l)

Förångning

Från flytande (l) till ånga (g)

  • Exempel: Vatten förångas, H2O(l) + energi → H2O(g)

Kondensation

Från ånga (g) till flytande (l)

  • Exempel: Vatten kondenseras, H2O(g) → H2O(l) + energi

Stelning

Från flytande (l) till fast (s)

  • Exempel: Vatten fryser, H2O(l) → H2O(s) + energi

Fasövergångar.Fasövergångar.

Sublimering

Från fast (s) till gas (g) utan att passera flytande.

  • Exempel: Jod sublimeras, I2(s) + energi → I2(g)

Fast jod är blåsvart till färgen.Fast jod är blåsvart till färgen.

När man upphettar fast jod så sublimeras det till violetta jodångor.När man upphettar fast jod så sublimeras det till violetta jodångor.

Joden deponeras återigen på det avkylda provröret inne i E-kolven med jodångor.Joden deponeras återigen på det avkylda provröret inne i E-kolven med jodångor.

Deposition

(Även sublimering eller återsublimering)

Från gas (g) till fast (s) utan att passera flytande.

  • Exempel: Jod deponeras, I2(g) → I2(s) + energi

Plasma, universums vanligaste aggregationsform

Upphettad gas ⇒ elektronerna slits bort från atomerna.

  • Plasma (joniserad gas) bildas.

Solen och alla de andra stjärnorna består av plasma.Solen och alla de andra stjärnorna består av plasma.

I en leksak av typen "plasmaboll" bildas också joniserad gas.I en leksak av typen "plasmaboll" bildas också joniserad gas.