Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Alkoholer

Metanol

Metanol

Varför heter den just "metanol"?

 1. "met-" betyder att den bara har 1 (en) kolatom.
 2. "-an-" betyder att det är en alkan (inga dubbel- eller trippelbindningar).
 3. "-ol" betyder att det är en alkohol.

Modell av metanol Modell av metanol

Vad innebär det att ett ämne är en alkohol?

 • Det innehåller minst en OH-grupp (kallas hydroxylgrupp eller alkoholgrupp).

Funktionell grupp

 • "Funktionell grupp" = den atomgrupp som ger ämnes dess speciella egenskaper.
 • För alkoholer är den funktionella gruppen hydroxylgruppen.

Användning

Stor som utångsämne i kemisk industri (för syntes av andra organiska ämnen).

Viss betydelse som bränsle i motorsport, bl.a. radiostyrt och speedway.

Drick den inte!

 • När metanolen bryts ned i lever bildas bl.a. formaldehyd, som i sin tur kan orsaka blindhet och döden.

Etanol

Etanol

I dagligt tal, bara "alkohol".

Varför heter den just "etanol"?

 1. "et-" betyder att den bara har två kolatomer.
 2. "-an-" betyder att det är en alkan (inga dubbel- eller trippelbindningar).
 3. "-ol" betyder att det är en alkohol.

Modell av etanol.Modell av etanol.

Etanolen är drickbar (i måttliga mängder).

När etanolen bryts ned i kroppen bildas acetaldehyd, vilket är det som gör att man till slut mår illa.

När acetaldehyden bryts ned bildas ättiksyra. Alltför kraftigt intag av alkohol kan därför leda till för lågt pH i blodet (acidos), och att man dör av alkoholförgiftning.

Karboxylsyror

Ättiksyra

Vad händer med vin som får stå i luften?

 • Det oxideras - blir surt.

Hur säger man "surt vin" på franska? – du vin aigre = vinaigre = vinäger - och det är ju surt!

Vad bildas i surt vin? Ättiksyra!

Formel: CH3COOH

På väg att bli vinäger?På väg att bli vinäger?

Strukturformel

Ättiksyra (etansyra)

Protolys

Ättiksyra (etansyra) protolyseras.

När ättiksyran reagerar med vattnet bildas en etanoatjon (acetatjon) och en oxoniumjon.

 • "Acetatjon": Jämför med den fina italienska balsamvinägern från Modena, Aceto balsamico di Modena.

Aceto balsamico di Modena. Aceto balsamico di Modena.

Aj!Aj!

Myrsyra

Myrorna är "elaka" – de bildar myrsyra, som de försvarar sig med (eller angriper med).

Formel: HCOOH

Strukturformel

Myrsyra (metansyra).

Protolys

Myrsyra protolyseras.

Det bildas en metanoatjon (formiatjon) och en oxoniumjon.

 • "Formiatjon": Jämför med vad myra heter på exempelvis franska (fourmi) eller latin (formica).