Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

När vi tittar på molekylers (och joners) struktur måste man ha lite koll på vilken atom som är central i molekylen/jonen. Men vad finns det för metoder för att ta reda på det?

Metod 1. Lägst elektronegativitet

I en molekyl eller en jon är det vanligtvs den atom som har lägst elektronegativitet som också är centralatom. Två exempel på detta är metan (CH4) och ammoniumjonen (NH\( _4^+\)).

Metan.Metan. Ammoniumjon.Am­mo­ni­um­jon.

 

Undantag från denna regel är till exempel vatten (H2O) och sulfatjonen (SO\( _4^{2-}\)).

Vatten.Vatten. Sulfatjon.Sulfatjon.

Metod 2. Lägst antal

Ofta är det även den atom som är i lägst antal som också är central. Det gäller till exempel för vatten och sulfatjonen (se ovan). I ämnen där det är lika många av varje atomslag, som till exempel vätecyanid, HCN, kan man dock inte använda den här metoden.

Vätecyanid.Vätecyanid.

Metod 3. Lär dig prioritetslistan

Den atom som står till vänster om en annan atom i listan nedan kommer att vara central jämfört med den andra atomen.

C, Si, N, P, S, O

I vätecyanid, HCN, finns det både en kol- och en kväveatom. Eftersom kol står till vänster om kväve i listan ovan kan vi anta att kol är centralatom i vätecyanid.