Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Plocka fram

 • Modell av en NaCl-kristall

Natrium reagerar med klorgas

Natrium i fast form reagerar med klorgas. Det bildas natriumklorid:

2Na(s) + Cl2(g) → 2NaCl(s)

Hur sitter Na+-jonerna och Cl-jonerna ihop?

Jonbindningar i en NaCl-kristall 

Saltkristaller i förstoring.Saltkristaller i förstoring.

Modell av en natriumkloridkristall. Varje natriumjon (lila) omges av sex kloridjoner (gröna), och vice versa.Modell av en natriumkloridkristall. Varje natriumjon (lila) omges av sex kloridjoner (gröna), och vice versa.

Plus dras mot minus – "Opposites attract".

 • Ungefär som att nordpol på en magnet alltid dras mot sydpol på en annan magnet.

Det uppstår elektrostatiska krafter mellan jonerna.

Elektrostatiska krafter i en NaCl-kristall.Elektrostatiska krafter i en NaCl-kristall.

Dessa elektrostatiska krafter mellan joner kallas jonbindningar.

Jonbindningar är starka bindningar

Det frigörs mycket energi när de uppstår.

Det krävs mycket energi för att bryta dem:

 • Smältpunkten för NaCl(s) är på 801 °C.
 • Kokpunkten för NaCl(l) är på 1413 °C.

Saltkristaller är spröda

Saltkristaller ar spröda.Saltkristaller ar spröda.

Litet tryck läggs på saltkristallen ⇒ Plus möter plus och minus möter minus.

 • Joner med lika laddningar repellerar varandra ⇒ kristallen spricker.

Jonföreningar kan leda ström

Elektrisk ström = förflyttning av laddade partiklar.

I en sladd: Elektroner rör sig fram och tillbaka.

Vad finns det för fria (rörliga), laddade partiklar i en jonförening?

Ett salt i fast form leder inte ström

Ett salt i fast form leder inte ström.Ett salt i fast form leder inte ström.

Na+- och Cl-jonerna sitter fastlåsta ⇒ Ingen ström kan ledas.

Ett salt i flytande form leder ström

När kristallen smälts bryts bindningarna mellan jonerna.

 • Jonerna blir fritt rörliga.
 • Strömmen kan ledas.

Ett salt i smält (flytande) form leder ström.Ett salt i smält (flytande) form leder ström.

Ett salt i löst form leder ström.Ett salt i löst form leder ström.

Ett salt i löst form leder ström

Bindningarna mellan jonerna bryts när saltet löses.

 • Jonerna blir fritt rörliga.
 • Strömmen kan ledas.

Jonförening eller molekylförening?

Molekylföreningar består inte av joner.

 • Inga fritt rörliga joner bildas när en molekylförening löses i vatten.
 • En löst molekylförening leder inte ström.

Enkelt test: Stoppa ner en ledningsprovare i en lösning av ett ämne.

 • Leder ström? Jonförening!
 • Leder inte ström? Molekylförening!

En jonförening löst i vatten leder ström, men det gör inte en molekylförening.En jonförening löst i vatten leder ström, men det gör inte en molekylförening.