Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Jonbindningar

Videogenomgång (flippat klassrum)

Plocka fram

 • Modell av en NaCl-kristall

Spontana reaktioner → lägre totalenergi

Natrium reagerar med klorgas och bildar natriumklorid

2Na + Cl2 → 2NaCl + energi

 • Mycket energi frigörs!

Detta betyder två saker:

 
 1. Vi måste tillföra mycket energi för att bryta bindningen mellan Na+ och Cl i NaCl-kristallen
 2. Eftersom vi måste tillföra mycket energi för att bryta bindningen mellan Na+ och Cl i NaCl-kristallen, är NaCl(s) mycket stabilt!

Vad betyder detta för jonbindningen: Är den stark eller svag?

 • STARK, eftersom man måste tillföra mycket energi för att smälta NaCl(s)

Många salter har samma egenskaper som NaCl(s)

 • Spröda kristaller
 • Lättlösliga i H2 O

Det finns också hårda, svårlösliga mineral

 • Bildar bergarter

Jonföreningar kan leda ström

Ett salt i fast form leder ej ström Ett salt i flytande form leder ström Ett salt i löst form leder ström

Jonföreningar kan leda ström i smält eller löst form, men inte i fast form. Jonföreningar kan leda ström i smält eller löst form, men inte i fast form.

För att ström skall kunna föras vidare, måste laddade partiklar förflyttas

 • Kan vara e
 • Kan också vara joner

I saltkristallen finns inga fria laddade partiklar!

 • Jonerna sitter fastlåsta intill varandra
 • Alltså, leder ej ström

I både smält & löst salt finns fria laddade partiklar, d.v.s. joner.

 • Alltså, leder ström.

Varför är jonkristaller spröda?

Metaller är smidbara

Ett lager atomer kan förskjutas mot ett annat lager, eftersom de har ett gemensamt elektronmoln:

Metaller är smidbara. Metaller är smidbara.

Saltkristaller är spröda

När ett lager joner i en kristall förskjuts, hamnar positiva joner jämte positiva joner, och negativa jämte negativa.

Laddningarna repellerar varandra – och kristallen spricker!

Jonkristaller är spröda. Jonkristaller är spröda.

Hur skriver man formler för jonföreningar?

Några regler

Oktettregeln

Atomer ”vill” få åtta elektroner i sitt yttersta skal vid reaktioner

 • Undantag: väte, (helium), litium, beryllium, bor (dessa "vill" bara ha två)

Metaller avger elektroner – de bildar positiva joner

Atomer av icke-metaller i grupp 15, 16, 17 tar upp elektroner

Ett kul ämne: Väte

Kan både avge (H+ , vätejon) och ta upp elektron (H- , hydridjon)

Övergångsmetallerna

Övergångsmetallerna (grupp 3-12) kan oftast bilda många olika slags joner!

Exempel: Koppar

 • 1 elektron i N-skalet
 • Men vanliga joner är både Cu+ , koppar(I)jon, och Cu2+ , koppar(II)jon

Exempel: Järn

 • 2 elektroner i N-skalet
 • Men vanliga joner är både Fe2+ , järn(II)jon, och Fe3+ , järn(III)jon

Exempel på formelskrivning

Natriumklorid består av Na+ och Cl.

Man skulle kunna skriva den Na+ Cl.

Oftast (och ni med!) skriver man den NaCl

Exempel: Hur skriver man magnesiumklorid?

Magnesiumjonen: Mg2+

Kloridjonen: Cl

Magnesiumklorid: Mg2+ (Cl )2

Oftast (och ni med!) skriver man den MgCl2 .

Exempel: Vilken formel får

Berylliumfluorid?

Kalciumjodid?

Natriumsulfid?

Magnesiumnitrid?

 

   

Också intressant: