Jonföreningars namn och formelVideogenomgång (flippat klassrum)

Atomjoner och sammansatta joner

Atomjoner består av ett enda atomslag

Hematit (blodstensmalm), Fe₂O₃. Hematit (blodstensmalm), Fe2O3. Positiva atomjoners namn: Atomslaget + "-jon"

Exempel

 • Natriumjon, Na+
 • Kalciumjon, Ca2+
 • Aluminiumjon, Al3+

Negativa atomjoners namn: Atomslagets latinska namn + "-idjon"

Exempel

 • Kloridjon, Cl
 • Oxidjon, O2–
 • Nitridjon, N3–

Sammansatta joner består av två eller flera atomer

Alla har egna namn, bara att lära sig utantill!

Positiva joner:

 • Ammoniumjon, NH\({\sf _4^+}\)
 • Oxoniumjon, H3O+

Negativa joner:

 • Hydroxidjon, OH
 • Fosfatjon, PO\({\sf _4^{3-}}\)
 • Vätefosfatjon, HPO\({\sf _4^{2-}}\)
 • Divätefosfatjon, H2PO\({\sf _4^{-}}\)
 • Karbonatjon, CO\({\sf _3^{2-}}\)
 • Vätekarbonatjon, HCO\({\sf _3^-}\)
 • Nitratjon, NO\({\sf _3^-}\)
 • Peroxidjon, O\({\sf _2^{2-}}\)
 • Permanganatjon, MnO\({\sf _4^-}\)
 • Sulfatjon, SO\({\sf _4^{2-}}\)
 • Vätesulfatjon, HSO\({\sf _4^{-}}\)

Jonföreningar är oladdade

I en jonförening sätter man samman positiva och negativa joner på så vis att antalet positiva och negativa laddningar blir lika många.

Exempel 1

Vad är formeln för natriumklorid?

 • Natriumjon, Na+
 • Kloridjon, Cl

Exempel 2

Vad är formeln för magnesiumfluorid?

 • Magnesiumjon, Mg2+
 • Fluoridjon, F

Exempel 3

Vad är formeln för kaliumnitrat?

 • Kaliumjon, K+
 • Nitratjon, NO\({\sf _3^-}\)

Exempel 4

Vad är formeln för kalciumnitrat?

 • Kalciumjon, Ca2+
 • Nitratjon, NO\({\sf _3^-}\)

Exempel 5

Vad är formeln för aluminiumoxid?

 • Aluminiumjon, Al3+
 • Oxidjon, O2–

Exempel 6

Vad är formeln för magnesiumfosfat?

 • Magnesiumjon: Mg2+
 • Fosfatjon: PO\({\sf _4^{3-}}\)