Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Jonföreningars namn och formel

Jonföreningars namn och formelVideogenomgång (flippat klassrum)

Atomjoner och sammansatta joner

Atomjoner består av ett enda atomslag

Hematit (blodstensmalm), Fe₂O₃. Hematit (blodstensmalm), Fe2O3. Positiva atomjoners namn: Atomslaget + "-jon"

Exempel

 • Natriumjon, Na+
 • Kalciumjon, Ca2+
 • Aluminiumjon, Al3+

Negativa atomjoners namn: Atomslagets latinska namn + "-idjon"

Exempel

 • Kloridjon, Cl
 • Oxidjon, O2–
 • Nitridjon, N3–

Sammansatta joner består av två eller flera atomer

Alla har egna namn, bara att lära sig utantill!

Positiva joner:

 • Ammoniumjon, \({\sf \text{NH}_4^+}\)
 • Oxoniumjon, H3O+

Negativa joner:

 • Hydroxidjon, OH
 • Fosfatjon, \({\sf \text{PO}_4^{3-}}\)
 • Vätefosfatjon, \({\sf \text{HPO}_4^{2-}}\)
 • Divätefosfatjon, \({\sf \text{H}_2\text{PO}_4^{-}}\)
 • Karbonatjon, \({\sf \text{CO}_3^{2-}}\)
 • Vätekarbonatjon, \({\sf \text{HCO}_3^-}\)
 • Nitratjon, \({\sf \text{NO}_3^-}\)
 • Peroxidjon, \({\sf \text{O}_2^{2-}}\)
 • Permanganatjon, \({\sf \text{MnO}_4^-}\)
 • Sulfatjon, \({\sf \text{SO}_4^{2-}}\)
 • Vätesulfatjon, \({\sf \text{HSO}_4^{-}}\)

Jonföreningar är oladdade

Antalet positiva och negativa laddningar måste vara lika många

Exempel 1

Exempel 2

Exempel 3

Exempel 4

Exempel 5

Exempel 6

 

   

Också intressant: