Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Jonföreningars namn och formel

Jonföreningars namn och formelVideogenomgång (flippat klassrum)

Atomjoner och sammansatta joner

Atomjoner består av ett enda atomslag

Hematit (blodstensmalm), Fe₂O₃. Hematit (blodstensmalm), Fe2O3. Positiva atomjoners namn: Atomslaget + "-jon"

Exempel

 • Natriumjon, Na+
 • Kalciumjon, Ca2+
 • Aluminiumjon, Al3+

Negativa atomjoners namn: Atomslagets latinska namn + "-idjon"

Exempel

 • Kloridjon, Cl
 • Oxidjon, O2–
 • Nitridjon, N3–

Sammansatta joner består av två eller flera atomer

Alla har egna namn, bara att lära sig utantill!

Positiva joner:

 • Ammoniumjon, NH\({\sf _4^+}\)
 • Oxoniumjon, H3O+

Negativa joner:

 • Hydroxidjon, OH
 • Fosfatjon, PO\({\sf _4^{3-}}\)
 • Vätefosfatjon, HPO\({\sf _4^{2-}}\)
 • Divätefosfatjon, H2PO\({\sf _4^{-}}\)
 • Karbonatjon, CO\({\sf _3^{2-}}\)
 • Vätekarbonatjon, HCO\({\sf _3^-}\)
 • Nitratjon, NO\({\sf _3^-}\)
 • Peroxidjon, O\({\sf _2^{2-}}\)
 • Permanganatjon, MnO\({\sf _4^-}\)
 • Sulfatjon, SO\({\sf _4^{2-}}\)
 • Vätesulfatjon, HSO\({\sf _4^{-}}\)

Jonföreningar är oladdade

Antalet positiva och negativa laddningar måste vara lika många

Exempel 1

Exempel 2

Exempel 3

Exempel 4

Exempel 5

Exempel 6

 

   

Också intressant: