Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

lika-loser-likaVarför kan ett ämne lösa sig i ett annat?

För att ett ämne ska kunna lösa sig i ett annat ämne, måste det uppstå bindningar mellan de båda ämnena!

Vi tittar på etanol och vatten. Kan de lösa sig i varandra?

I etanol finns ett väte bundet till syre, en starkt elektronegativ atom.

  • Kan etanol delta i vätebindningar? JA!

Kan vattenmolekylen ta emot en vätebindning?

  • Ja, för den har en elektronegativ atom (syre) med minst ett fritt elektronpar att låna ut till en "ensam väteatom".

Etanol.Etanol.

Vatten.Vatten.

Lägg märke till

Vatten och etanol är ganska lika – med syret och en väteatom helt gemensamma.

Därför kan etanol lösas i vatten.

Heptan och vatten

Kan väteatomerna i heptan bidra till några vätebindningar?

  • Nej, för de är bundna till kol, som inte är särskilt elektronegativt.

Inga eller mycket få bindningar kan uppstå mellan heptan och vatten.

Vattenmolekylen och heptanmolekylen är också rätt olika, eller hur!

Heptan.Heptan.

Heptan och oktan

Kan det uppstå någon form av bindningar mellan heptan och oktan?

  • Vätebindningar? Nej.
  • van der Waals-bindningar? Ja! Ganska många, dessutom.

Därför är heptan och oktan lösliga i varandra.

Heptan- och oktanmolekylerna är ju också rätt lika varandra, eller hur!

Oktan.Oktan.