Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Vad händer när man löser salt i vatten?

Vi vet redan, att jonbindningen i NaCl är stark.

  • Det vet vi för att det krävs mycket energi för att smälta saltet!

När jonerna ska "brytas loss" från saltkristallen krävs det energi.

  • Denna energi kommer från vattenmolekylernas rörelse (temperatur).

När jonerna löses i vattnet bildas nya bindningar.

  1. Så snart det bildas nya bindningar, frigörs det energi.
  2. Energin som frigörs är större än den energi som krävs för att bryta upp saltkristallen.
  3. Det bildas jon-dipol-bindningar.

För att ett ämne ska kunna lösa sig i ett annat ämne, måste det uppstå bindningar mellan de båda ämnena! OBS! Detta är viktigt!

När ett salt löses upp i vatten, hydratiseras jonerna.När ett salt löses upp i vatten, hydratiseras jonerna.

Några termer

Hydratiserade joner

  • Joner, lösta i vatten, med vattenmolekyler runt om sig.

Mättad lösning

  • En lösning, som det inte går att lösa mer av ämnet i.

Övermättad lösning

  • En lösning, som man löst mer än möjligt i.
  • Jämför underkyld lösning; en lösning som är kyld under fryspunkten, men som ändå inte stelnat.

Jonföreningars (och sockers) löslighet i vatten

Ökar med ökande temperatur

Hög temperatur ⇒ lättare att bryta jonbindningarna ⇒ lättare att lösa ämnet i fråga.