Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Vad innebär en kemisk formel?

Formeln berättar inte bara om hur många atomer det är i ämnet, utan också hur antalet atomer i ämnet förhåller sig till varandra.

Exempel: H2O

  • Ämnet består av två väteatomer och en syreatom
  • Antalet väteatomer är dubbelt så stort som antalet syreatomer
  • \(n_{\text{H}} = 2n_{\text{O}}\)
  • \(n_{\text{H}}:n_{\text{O}} = 2:1\)
  • \(\frac {n_{\text{H}}}{n_{\text{O}}} = \frac {2}{1}\)

Formeln för kopparoxid

När ett kopparbleck upphettas i luft bildas kopparoxid.När ett kopparbleck upphettas i luft bildas kopparoxid.

Vid ett experiment upphettade man 0,120 g kopparpulver i syrgas. Den då bildade föreningen, kopparoxid, vägde 0,150 g. Beräkna kopparoxidens formel och skriv reaktionsformeln för det som inträffar.

Hur göra?

  1. Först: Räkna ut hur många mol koppar vi har
  2. Sedan: Räkna ut hur många mol syre vi har
  3. Sist: Jämför antalet mol koppar med antalet mol syre

Låt eleverna pröva på att göra denna uträkning två och två!

Lösning

I den bildade kopparoxiden finns det 0,120g och 0,030g syre. Hur många mol är det?

\(n_{\text{Cu}} = \frac {0,120\text{g}}{63,5\text{g/mol}} = 0,00189\text{mol}\) och \(n_{\text{O}} = \frac {0,030\text{g}}{16,0\text{g/mol}} = 0,00188\text{mol}\). Vi ser att det finns lika många Cu som O.

Vi ser att \(n_{\text{Cu}} = n_{\text{O}}\) och att \(n_{\text{Cu}}:n_{\text{O}} = 1:1\).

Därför måste formeln på den bildade kopparoxiden vara CuO, och den bildas enligt nedanstående reaktionsformel:

2Cu + O2 → 2CuO