Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Plocka fram

  • Avjonat vatten
  • Bägare, 250 ml
  • Silvernitrat-lsg
  • Natriumklorid-lsg
  • Bariumklorid-lsg
  • Natriumsulfat-lsg

En tillbakablick till fällningsreaktioner

Silverjoner är reagens på kloridjoner, och bariumjoner är reagens på sulfatjoner.

Detta kan man utnyttja!

Kvantitativ analys

"Kvantitativ" svarar på frågan "hur många"?

Analys = analys 😉

Vi vill i ett försök ta reda på hur många kloridjoner, som finns i en lösning. Hur göra?

Tillsätt silvernitrat tills vi inte längre får någon fällning

Väg hur mycket silvernitrat som bildats

Beräkna hur många silverjoner detta motsvarar!

OK, vi gör det... och får fram att det bildats 2,34 g AgCl(s)

asdf

\[\begin{aligned} n_{\text{AgCl}} &= \frac {m_{\text{AgCl}}}{M_{\text{AgCl}}} = \frac {2,34\text{g}}{(107,9 + 35,5)\text{g/mol}} = \hspace{100cm} = \hspace{100cm} \\ &= 0,01631799\text{mol} \approx 16,3\text{mmol} \end{aligned}\]

I ett annat försök vill vi bestämma en silvernitratlösnings koncentration.

Vi för över 20,0 ml av lösningen till en bägare, och tillsätter NaCl-lösning så att alla silverjoner faller ut som silverklorid. Massan av den utfällda silverkloriden var 0,215 g. Vilken var då silvernitratlösningens koncentration?

Reaktionsformel:

AgNO3(aq) + NaCl(aq) → AgCl(s) + NaNO3(aq)

Från reaktionsformeln ser vi att 1 mol AgNO3(aq) ⇔ 1 mol AgCl(s)

\[n_{\text{AgCl}} = \frac {m_{\text{AgCl}}}{M_{\text{AgCl}}} = \frac {0,215\text{g}}{(107,9 + 35,5)\text{g/mol}} = 0,00149930\text{mol} \hspace{100cm}\]

\[n_{\text{AgNO}_3} = 0,00149930\text{mol} \hspace{100cm}\]

Vi hade 20,0 ml lösning = 0,020 dm3. Då får vi koncentrationen:

\[c_{\text{AgNO}_3} = \frac {n_{\text{AgNO}_3}}{V} = \frac {0,00149930\text{mol}}{0,020\text{dm}^3} = 0,074965\text{mol/dm}^3 \approx 0,0750\text{M} \hspace{100cm}\]