Magnus Ehingers under­visning


— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Stökiometri: Massan bevarasVideogenomgång (flippat klassrum)

English-speaking or IB student? Check out the English version instead!

Stökiometri

Läran om mängdförhållanden vid reaktioner

Lagen om ämnenas oförstörbarhet (massan bevaras)

 • Atomer förstörs eller nybildas aldrig vid kemiska reaktioner
 • Allting finns kvar!

Förbränning av vätgas

Ordformel: vätgas + syrgas → vatten

Med "molekyler":

Väte + syre → vattenVäte + syre → vatten.

Allt som finns på vänster sida om reaktionspilen ska byggas om till allt som finns på högersidan.

 • INGENTING får "bli över" eller "uppstå ur tomma intet"!

(Gör med Duplo också)!

Kemiska reaktionsformler

 

Beskriver mängdförhållandet mellan ämnena som reagerar

Formeln

H2 + O2 → H2O

Balanseras till:

2H2 + 1O2 → 2H2O

Formeln säger oss två saker:

 1. Väte reagerar med syre, och vatten bildas
 2. 2 molekyler väte reagerar med 1 molekyl syre, och bildar två molekyler vatten

eller...

 • 2 miljoner vätemolekyler reagerar med 1 miljon syremolekyler och bildar 2 miljoner vattenmolekyler

10. En liten tabell!

2H2

+

1O2

2H2O

2 molekyler

 

1 molekyl

 

2 molekyler

182 molekyler

 

91 molekyler

 

182 molekyler

12044 molekyler

 

6022 molekyler

 

12044 molekyler

12,044·1023 molekyler

 

6,022·1023 molekyler

 

12,044·1023 molekyler

2 mol

 

1 mol

 

2 mol

2 mol · 2,0 g/mol = 4,0 g

 

1 mol · 32,0 g/mol = 32 g

 

2 mol · 18,0 g/mol = 36,0 g

Lägg märke till:

 • Massan till vänster = massan till höger!

Förbränning av metangas

Metangas produceras av metanogena bakterier på botten av en sjö bubblar upp även på vintern. Därför kan man göra ett hål i isen och sätta fyr på metangasen...

Man måste veta två saker:

 1. Vilka ämnen reagerar?
 2. Vilka ämnen bildas?

Ordformel

 • metan + syre → koldioxid + vatten

Kemisk formel

 • CH4 + O2 –/→ CO2 + H2O

Men massverkans lag säger: Inga atomer försvinner eller nybildas vid reaktionen

 • Alltså: Vi måste ha samma antal atomer både till vänster & till höger om pilen!

Just nu är det 4 väteatomer till vänster om pilen, men bara två till höger.

 • Vi sätter in koefficienter så att vätena stämmer

CH4 + O2 –/→ CO2 + 2H2O

Nu är det 2 syreatomer till vänster, men sammanlagt 4 till höger.

 • Vi sätter in koefficient så att syrena stämmer

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

Tabelldags! :-)

CH4

+

2O2

CO2

+

2H2O

1 molekyl

 

2 molekyler

 

1 molekyl

 

2 molekyler

1 mol

 

2mol

 

1 mol

 

2 mol

1 mol · 16 g/mol = 16 g

 

2 mol · 32,0 g/mol = 64 g

 

1 mol · 44,0 g/mol = 44,0 g

 

2 mol · 18,0 g/mol = 36,0 g

Lägg märke till: Massorna stämmer här med!