Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Det här är en fördjupning som jag brukar ta upp som överkurs i avsnittet "Oxidation och reduktion" i Kemi 1 och ibland oxidation av alkoholer i Kemi 2.

Bombarderbaggar

Australisk bombarderbagge.Australisk bombarderbagge.

Amerikansk bombarderbagge.Amerikansk bombarderbagge.

Cirka 500 arter över hela världen (utom Antarktis).

  • Påträffats på Öland och Gotland

Rovdjur (äter andra insekter).

Blir också uppäten av större insektsätare.

  • Varningsfärg!

Försvar: Kokhett kemiskt vapen sprutas ut ur bakkroppen.

Ur två körtlar i bakkroppen sprutar bombarderbaggen ut en blandning av väteperoxid och hydroxikinon. Enzymerna katalas och peroxidas funkar som "tändgnista" som gör att det sker en häftig omvandling av ämnena till vatten och kinon.Ur två körtlar i bakkroppen sprutar bombarderbaggen ut en blandning av väteperoxid och hydroxikinon. Enzymerna katalas och peroxidas funkar som "tändgnista" som gör att det sker en häftig omvandling av ämnena till vatten och kinon.

Reaktionerna i bombarderbaggens kemvapen

Väteperoxiden, H2O2, funkar som oxidationsmedel och oxiderar hydroxikinonet, C6H4(OH)2, till kinon, C6H4O2, samtidigt som det frigörs stora mängder värme.

 +

H2O2 → H2O + ½O2

C6H4(OH)2 → C6H4O2 + H2

H2 + ½O2 → H2O


  H2O2 + C6H4(OH)2 → C6H4O2 + 2H2O + värme

 

Med strukturformler:

I reaktionen med väteperoxid oxideras kolatomerna med OH-grupper i hydroxikinon till karbonylgrupper. Reaktionen katalyseras av enzymerna katalas och peroxidas.I reaktionen med väteperoxid oxideras kolatomerna med OH-grupper i hydroxikinon till karbonylgrupper. Reaktionen katalyseras av enzymerna katalas och peroxidas.