Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kunskapsmål och nyckelbegrepp: Oxidation och reduktionSkolverket säger att följande centrala innehåll ska behandlas:

  • Redoxreaktioner, inklusive elektrokemi

När vi har gått igenom det här momentet i kursen, ska du kunna förklara och använda dig av följande begrepp:

  • Oxidation
  • Reduktion
  • Redoxreaktion
  • Oxidationsmedel
  • Reduktionsmedel
  • Den elektrokemiska spänningsserien
  • Oxidationstal (OT)

Du ska också kunna

  • namnge jonföreningar med hjälp av OT.
  • balansera komplicerade redoxreaktioner med hjälp av OT.