Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

English-speaking or IB student? Check out the English version instead!

Hur relaterar "Ädelgaserna" till kursmålen i Kemi 1?

Såhär står det i skolverkets kursmål för Kemi 1:

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Modeller och teorier för materiens uppbyggnad och klassificering.

Detta kan man bl.a. tolka till att eleven skall lära sig om lära sig hur periodiska systemet är uppbyggt. I det ingår att lära sig om periodiska systemet grupper, däribland ädelgaserna.

Plocka fram

 • heliumgas

Grupp 8A (18): Ädelgaser

Helium (He). Fråga eleverna,

 • vilket atomnummer? (2)
 • Hur många valenselektroner? (2)

Men neon (Ne), argon (Ar), krypton (Kr), xenon (Xe), och radon (Rn):

 • 8 valenselektroner

Kommer du ihåg oktettregeln...?

Oktettregeln säger såhär:

Alla atomer "vill" gärna ha åtta valenselektroner i sitt yttersta skal.

När atomer reagerar, så gör de det helst på så vis att de släpper ifrån sig eller tar upp elektroner, så att de får 8 elektroner i sitt yttersta skal.

Ädelgaserna har redan åtta elektroner i sitt yttersta skal! Hur reaktiva är de då?

 • Inte alls!
 • Ädelgaser är inerta (reaktionströga)

Demo: Eftersom ädelgaser är så inerta är det (relativt) ofarligt att andas in dem. Gör såpbubblor, först med vanlig luft och sedan med helium! 😊

Helium är c:a 6 gånger lättare än luft. Detta gör att

 1. Såpbubblorna stiger uppåt
 2. Ljudvågorna rör sig 6 gånger fortare i dem, vilket gör att min röst låter pipig...

OBS! Det är inte ofarligt att andas in helium. Det betyder nämligen att man inte får någon luft, så man riskerar att kvävas.

Några gemensamma egenskaper

Gaser med mycket låga smältpunkter. 

Färg- och luktlösa.

Reagerar ogärna med något annat.

Finns i luften!

 • Kan framställas genom destillation av luft.

Några användningsområden och egenskaper

Helium

 • används som kylmedel.

Argon

 • används vid svetsning, sk. argonsvetsning, för att förhindra att luftens syre reagerar med metallen.
 • Atmosfären i glödlampor består av Ar + N2, vilket skyddar glödtråden från att förgasas.

Neon

 • Belysning ("neonlampor").

Radon

 • Radioaktivt
 • Skadligt för framför allt rökare.

Oganesson

 • Periodiska systemets tyngsta (och sista?) grundämne.
 • Egenskaper: ?

Kunna: Namn & formel på alla ädelgaserna