Magnus Ehingers under­visning


— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Alkalimetaller och halogenerVideogenomgång (flippat klassrum)

Plocka fram

  • litiumklorid
  • natriumklorid
  • kaliumklorid
  • magnesiumband

Alkalimetaller

Demo: lågfärger

Valenselektroner

Alla alkalimetaller har en enda valenselektron. T.ex. litium, 3Li:

 

K

L

3p+

2e

1e

Alkalimetallerna reagerar mycket lätt – släpper ifrån sig sin enda elektron!

När de reagerar bildas lätt joner

Jonerna får ädelgasstruktur – d.v.s. 8 e i yttersta skalet (gäller ej Li, som får 2). T.ex.:

Jonisering av en natriumatom.

Jonerna blir envärt positiva: Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+

Reaktivitet

 

Kommer eleverna ihåg: Vilket ämne reagerar kraftigast med vatten, litium eller cesium?

  • Cesium!

När alkalimetaller reagerar, släpper de ifrån sig en e

Ju längre bort från (den positiva) kärnan den yttersta elektronen är, desto lättare har den att sticka!

  1. Därför är Cs mer reaktivt än Rb
  2. Därför ökar reaktiviteten nedåt i alkalimetallgruppen.

Halogener

Valenselektroner

''Vad är klor? Klor är en kemkalie som dödar baciller i vattnet. Det är därför vi fyller våra swimmingpooler med det, och tar med oss det för att dricka på stranden.'' ;-) Har sju valenselektroner. T.ex. fluor, 9F:

 

K

L

9p+

2e

7e

Fråga eleverna, hur ska de göra för att få yttersta skalet fullt? Släppa ifrån sig sju elektroner eller ta upp en?

Ta upp en, såklart! T.ex.

Cl + e → Cl

Bildar joner som är envärt negativa

  • F, Cl, Br, I etc.

Halogener Är ickemetaller.

Reaktivitet

Reagerar gärna med metaller

Salt bildas

  • "Halogen" betyder just ”saltbildare”!

Halogener är mycket reaktiva – giftiga!

  • Dödlig klorhalt = 2-3 g/m3.