Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Alkaliska jordartsmetaller och syregruppen

Alkaliska jordartsmetaller och syregruppenVideogenomgång (flippat klassrum)

Plocka fram

 • litiumklorid
 • natriumklorid
 • kaliumklorid
 • magnesiumband

Alkaliska jordartsmetaller

Valenselektroner

Alla alkaliska jordartsmetaller har två valenselektroner. T.ex. beryllium, 4Be:

 

K

L

4p+

2e

2e

Dessa två valenselektroner släpper de relativt gärna ifrån sig.

Magnesium brinner med stark, vit låga. Magnesium brinner med stark, vit låga. Vilken av de alkaliska jordartsmetallerna är mest reaktiv, och varför?

 • Radium (Ra), ty dess valenselektroner är längst från kärnan, känner av den positiva laddningen minst

Demo: magnesiumband brinner i luft

Vad händer med magnesium när det brinner i luft?

 • Släpper ifrån sig två elektroner

Vad bildas då för positiv jon?

 • Mg2+

Syregruppen

Återkoppla till Demo: magnesiumband brinner i luft

 
Magnesium släpper gärna ifrån sig två elektroner. Hur är det med syre?

Syrets elektronfördelning:

 

K

L

8p+

2e

6e

Eftersom syreatomen har 6 valenselektroner, tar den gärna upp två elektroner och bildar en oxidjon, O2–.

Vad blir då formeln för magnesiumoxid (som bildas när magnesium brinner i luft)?

 • MgO

Vi skriver formeln för magnesiums förbränning i luft:

 • 2Mg + O2 → [2Mg2+ + 2O2–] → 2MgO

Borgruppen

Valenselektroner

Tre valenselektroner, t.ex. aluminium, 13Al:

 

K

L

M

13p+

2e

8e

3e

Vad händer om aluminium får reagera med luft, och bilda aluminiumoxid?

Vi vet det här:

 1. Varje aluminiumatom släpper ifrån sig 3e
 2. Varje syreatom tar upp 2e

Hur ska vi få det att passa ihop!?

 • Två atomer Al släpper ifrån sig 2 · 3e = 6e
 • Tre atomer O tar upp 3 · 2e = 6e

Alltså blir formeln för aluminiumoxid: Al2O3 [2Al3+ + 3O2–]

Men här är något att bita i: Vad blir formlen för när aluminium brinner i syre?

Ordformel:

 • Aluminium + syre → aluminiumoxid

Med kemiska tecken:

 • Al + O2 →Al2O3

Balanseras:

 • 4Al + 3O2 →2Al2O3

Gallium

Används i lysdioder, s.k. LEDs.

Lysdioder. Lysdioder.

 

   

Också intressant: