Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Plocka fram

 • Magnesiumband
 • Degeltång
 • Urglas
 • Brännare

Alkaliska jordartsmetaller

Valenselektroner

Alla alkaliska jordartsmetaller har två valenselektroner. T.ex. beryllium, 4Be:

 

K

L

4p+

2e

2e

Dessa två valenselektroner släpper de relativt gärna ifrån sig.

Vilken av de alkaliska jordartsmetallerna är mest reaktiv, och varför?

 • Radium (Ra), ty dess valenselektroner är längst från kärnan, känner av den positiva laddningen minst

Demo: magnesiumband brinner i luft

Vad händer med magnesium när det brinner i luft?

 • Släpper ifrån sig två elektroner

Vad bildas då för positiv jon?

 • Mg2+

Magnesium brinner med stark, vit låga. Magnesium brinner med stark, vit låga.

Syregruppen

Återkoppla till Demo: magnesiumband brinner i luft

Magnesium släpper gärna ifrån sig två elektroner. Hur är det med syre?

Syrets elektronfördelning:

 

K

L

8p+

2e

6e

Eftersom syreatomen har 6 valenselektroner, tar den gärna upp två elektroner och bildar en oxidjon, O2–.

Vad blir då formeln för magnesiumoxid (som bildas när magnesium brinner i luft)?

 • MgO

Vi skriver formeln för magnesiums förbränning i luft:

 • 2Mg + O2 → [2Mg2+ + 2O2–] → 2MgO

Borgruppen

Valenselektroner

Tre valenselektroner, t.ex. aluminium, 13Al:

 

K

L

M

13p+

2e

8e

3e

Vad händer om aluminium får reagera med luft, och bilda aluminiumoxid?

Vi vet det här:

 1. Varje aluminiumatom släpper ifrån sig 3e
 2. Varje syreatom tar upp 2e

Hur ska vi få det att passa ihop!?

 • Två atomer Al släpper ifrån sig 2 · 3e = 6e
 • Tre atomer O tar upp 3 · 2e = 6e

Alltså blir formeln för aluminiumoxid: Al2O3 [2Al3+ + 3O2–]

Men här är något att bita i: Vad blir reaktionsformlen för när aluminium brinner i syre?

Ordformel:

 • Aluminium + syre → aluminiumoxid

Med kemiska tecken:

 • Al + O2 →Al2O3

Balanseras:

 • 4Al + 3O2 →2Al2O3

Gallium

Används i lysdioder, s.k. LEDs.

Lysdioder. Lysdioder.