Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Plocka fram

 • "Buckyball"
 • Elektronik av något slag
 • Tändstickor
 • Silveroxid
 • Provrör, 18x180 mm
 • Stativ
 • Muff
 • Klämmare
 • Trästicka
 • Mortel + pistill

Kolgruppen

Kol, C

Vi har redan pratat om både grafit och diamant

Buckminster-fullerener

Fotbollen - ett exempel på en Buckminster-fulleren. Fotbollen - ett exempel på en Buckminster-fulleren. Enklaste formen av en buckminster-fulleren. Enklaste formen av en buckminster-fulleren.
 • Kan bilda s.k. nano-rör

Grafen

 • Sexringar av kol
 • Ett enda atomlager
 • Väldigt lätt, men otroligt hållbart
 • Leder ström
Modell av grafen.Modell av grafen. Transistorerna i ett mikrochip är tillverkade av kisel.Transistorerna i ett mikrochip är tillverkade av kisel.

Kisel, Si

Icke-metall

Leder ström DÅLIGT

Men: Viktig komponent i elektronik

Transistorer är tillverkade av dopat kisel

 • Mycket låga halter fosfor eller bor tillsatt
 • Ökar förmågan att leda ström

Germanium, Ge

Halvmetall - mer metallglans än kisel

Också viktig för elektronikindustrin

Tenn, Sn

Tack vare tennets låga smältpunkt är det lätt att gjuta tennsoldater själv.Tack vare tennets låga smältpunkt är det lätt att gjuta tennsoldater själv. Metall

Tennsoldater

 • Smältpunkt: 232°C

Bly, Pb

(Lat. plumbum)

Engelska – plumber (rörmokare)

Urprungligen var vattenledningar gjorda av bly - för att de är så lätt böjda

Men blyet kan ge allvarliga förgiftningar...

Kvävegruppen

 

Kväve

Kvävgas, N2

Strukturformel: N≡N

 • Trippelbindning - mycket stark

Kvävgas reagerar inte gärna med något alls - den är inert.

 • Därför "kvävgas" – man kvävs om man andas endast kvävgas!

Kväve är viktigt ämne i proteiner, DNA och RNA

Kvävefixerande bakterier omvandlar N2 till NH3

Fosfor

"Solstickans" tändstickor."Solstickans" tändstickor. Viktig komponent i DNA och RNA

Ingår också i cellens "energivaluta", ATP

S.k. röd fosfor ingår i tändsticksplån

Syregruppen

Syre

Hög elektronegativitet

Vill gärna ta upp elektroner ⇒ reaktivt ämne!

 • Reaktiva ämnen är vanligtvis giftiga
 • Syre inte giftigt för oss - eller är det det (åldrande)?

Demo: Framställning av syrgas ur silveroxid

4g silveroxid i provröret upphettas

För ned en glödande trästicka i röret

 • Trästickan flammar upp
 • Reagens på syrgas: Glödande trästicka
 • Syrgas har bildats!

Mortla innehållet i provröret

 • Ev. behöver man krossa provröret först

Rent svavel är ljusgult och olösligt i vatten.Rent svavel är ljusgult och olösligt i vatten. Metallglans kan synas

 • silver har bildats!

Reaktionsformel

 • 2Ag2O(s) → 4Ag(s) + O2(g)

Svavel

Svavelmolekylen = S8

Ljusgult ämne, olösligt i vatten

Tack vare tennets låga smältpunkt är det lätt att gjuta tennsoldater själv.