Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Plocka fram

Kopparoxid, CuO. Kopparoxid, CuO.

 • Stålull
 • Kopparbleck, 0,5mm
 • Degeltång
 • Brännare
 • Tändstickor
 • Fossil, c:a 400 milj. år gammalt
 • HCl

Varför läsa ”metallkemi”?

Lägg på OH: Kursplan i Kemi B

Bland kursmålen:

 1. Analysmetoder
 2. Stökiometriska samband & kemiska beräkningar
 3. Aktuella tillämpningsområden

Försök med kopparoxider

Putsa upp kopparblecket. Värm det i brännarens låga.

Visa för eleverna

 • Vilken färg?
 • Har kopparn reagerat?
 • Vad kan det tänkas ha reagerat med? Finns det något reaktivt ämne i luften? Syrgas!

Det svarta på kopparblecket är koppar(II)oxid

 • Be eleverna skriva reaktionsformel!
 • 2Cu(s) + O2 → 2CuO

Värm kopparblecket igen. Spola av det svarta i kallt vatten

Visa eleverna. Vad har bildats?

 • Koppar(I)oxid

Koppar(II)oxiden närmast kopparn har reducerats av kopparn.

 • Cu + CuO → Cu2O
 • Sätt ut OT, kontrollera att koppar(II)oxiden har reducerats!

Kalciumkarbonat – Föreningar med alkaliska jordartsmetaller

Var i periodiska systemet finns alkaliska jordartsmetaller?

Demo: Pluppa ner fossilet i HCl – vad händer?

 • Fräser!
 • Fossil består nästan uteslutande av kalciumkarbonat, CaCO3.

Fast kalciumkarbonat löses i syra:

 • CaCO3(s) + H+(aq) → \({\sf \text{HCO}_3^-}\)(aq) + Ca2+(aq)

Men, vad är det då som fräser? Det bildas ju uppenbarligen en gas!?

Just med karbonatjoner har vi följande jämvikter:

 • \({\sf \text{HCO}_3^-}\)(aq) + H+(aq) ⇌ H2CO3(aq)

och

 • H2CO3(aq) ⇌ H2O + CO2(g)