Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Murbruk

Kalciumkarbonat. Kalciumkarbonat. Kalcium är, om ni inte förstått det, en viktig metall…

  • Ingår bl.a. i murbruk & gips

Ni har redan stött på kalciumkarbonat, CaCO3.

  1. Var hittar man det i naturen?
    • På Gotland! ?
    • Kalksten

Vad använder man murbruk till?

  • Mura murar…

Murbruk görs såhär

Bränd kalk

Kalksten upphettas 950 °C-1000 °C. Kalkstenen sönderfaller då till bränd kalk och koldioxid:

CaCO3(s) + värme → CaO(s) + CO2(g)

CaO, kalciumoxid, kallas bränd kalk.

Släckt kalk

 

Tillsätt vatten till den brända kalken

CaO + H2O → Ca(OH)2(s) + värme

Ca(OH)2, kalciumhydroxid, kallas släckt kalk.

Murbruk är släckt kalk blandad med lite sand

Kalciumhydroxiden reagerar med luftens koldioxid

Ca(OH)2 + CO2(g) → CaCO3(s) + H2O

Det bildade kalciumkarbonatet bildar kristaller, som håller samman sandkornen & tegelstenarna

Gips

Gips är kalciumsulfat, CaSO4·2H2O

Om det upphettas försiktigt (c:a 125ºC) bildas s.k. bränd gips:

CaSO4·2H2O(s) → CaSO4·½H2O + 1½H2O(g)

  • CaSO4·½H2O = ”Bränd gips”

Bränd gips blandas med vatten

  • CaSO4·2H2O(s) återbildas, stelnar