Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

hqdefault08Buffertar fungerar som stötdämpare

Dämpar effekten av tillsats av H+ eller OH.

Demonstration

Gör en acetatbuffertlösning: Blanda lika delar 0,10 M NaAc-lösning och 0,10 M HAc.

Tillsätt BTB, fördela på två E-kolvar.

Fördela lika mycket vatten + BTB till två andra E-kolvar.

  • Tillsätt några droppar HCl till ena vatten-E-kolven. Färg?
  • Tillsätt lika många droppar HCl till ena buffert-E-kolven. Färg?
  • Tillsätt några droppar NaOH till den andra vatten-E-kolven. Färg?
  • Tillsätt lika många droppar NaOH till den andra buffert-E-kolven. Färg?

Lokets buffert dämpar stöten när den stöter i en vagn. Lokets buffert dämpar stöten när den stöter i en vagn.

Vad är det som händer, egentligen?

Hur en buffert funkar.Hur en buffert funkar.

När vi tillsätter HCl

Vätejonerna (oxoniumjonerna) tas om hand av acetatjonerna, Ac, som finns i lösningen:

Ac + H3O+ → HAc + H2O

Resultat: pH ändras inte nämnvärt!

När vi tillsätter NaOH

Acetatjon (etanoatjon). Acetatjon (etanoatjon).

Hydroxidjonerna tas om hand av ättiksyran, HAc, som finns i lösningen:

HAc + OH → Ac + H2O

Resultat: pH ändras inte nämnvärt!

Ättiksyra (etansyra). Ättiksyra (etansyra).

Hur gör man en buffert?

Enkelt! Man blandar en svag syra med dess motsvarande salt, i relativt höga koncentrationer.

Exempel

  • Ättiksyra + natriumacetat (HAc + NaAc)
  • Ammoniumklorid + ammoniak (NH4Cl + NH3)
  • Kolsyra + natriumvätekarbonat (H2CO3 + NaHCO3)

Varför är buffertar viktiga?

Vätejonkoncentrationen [H+] är viktigt för allt levande.

Fel [H+] ⇒ proteiner fungerar inte ⇒ död!

Tack vare buffertsystem i kroppen kan vi hälla i oss en Coca-cola utan att dö!

Tack vare buffertsystem i jorden, kan växter leva, trots att regnet ibland är surt (jorden har dock inte oändligt buffrande förmåga – rätt vad det är klarar marken inte av att buffra pH längre, utan jorden försuras!).

Olika jordar har olika buffrande förmåga. Olika jordar har olika buffrande förmåga.

Jordarnas buffrande förmåga beror på att små partiklar i jorden kan ta upp eller avge vätejoner. Jordarnas buffrande förmåga beror på att små partiklar i jorden kan ta upp eller avge vätejoner.

Jordar urlakas på viktiga mineraler om de blir för sura

När surt regn når jorden, rinner mineraler och närsalter längre ner i jorden, och kan till slut försvinna helt. När surt regn når jorden, rinner mineraler och närsalter längre ner i jorden, och kan till slut försvinna helt.