Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

karboxylgruppKarboxylsyror = organiska syror

Innehåller en karboxylgrupp

Karboxylgruppen

Det är karboxylgruppen som gör den organiska syran sur!

 • Kom ihåg: En syra är ett ämne som avger protoner, H+

Karboxylgruppens formel

Karboxylgrupp

–COOH

Väteatomen i karboxylgruppen är sur, d.v.s. kan avges.

Karboxylsyrornas egenskaper

 

Relativt hög smält- och kokpunkt

 • Många vätebindningar kan bildas

Löslighet i vatten

 • Metansyra, etansyra, propansyra lösliga
 • Resten svårlösliga – men lösliga i organiska lösningsmedel
 • Fråga eleverna, vad beror lösligheten på? "Lika löser lika"! :-)

Två viktiga organiska syror

Myrsyra, HCOOH

Aj!Aj! Strukturformel: Myrsyra

 1. Kallas också metansyra.
 2. Finns hos bl.a. myror och brännässlor

Vad händer när myrsyran avger sin proton? Myrsyrans protolys.

Myrsyrans protolys

Det bildas en metanoatjon (formiatjon) och en oxoniumjon.

Ättiksyra, CH3COOH

På väg att bli vinäger?På väg att bli vinäger? Vad händer med vin som får stå i luften?

 • Det oxideras - blir surt

Hur säger man "surt vin" på franska? – du vin aigre = vinaigre = vinäger - och det är ju surt!

Vad bildas i surt vin? Ättiksyra!

Formel: CH3COOH

Strukturformel

Ättiksyra (etansyra)

Protolys

Ättiksyrans (etansyrans) protolys

Aceto balsamico di ModenaAceto balsamico di Modena. När ättiksyran reagerar med vattnet bildas en etanoatjon (acetatjon) och en oxoniumjon.

 • "Acetatjon": Jämför med den fina italienska balsamvinägern från Modena, Aceto balsamico di Modena.

Fettsyror

Karboxylsyror med fyra eller fler kolatomer kallas fettsyror. De bildas när fetter bryts ner.

Smörsyra (butansyra), C3H7COOH

Smör. Smör. Butansyra (smörsyra)

Bildas när smör härsknar

 • "Luktar spya"

Stearinsyra, C17H35COOH

Stearinsyra.

Fast vid rumstemperatur (smältpunkt 69,6 °C).

 • Detta beror på att många van der Waals-bindningar kan bildas mellan kolatomerna i den långa kolkedjan
En stearinsyramolekyl. En stearinsyramolekyl. Två stearinsyramolekyler kan ligga mycket tätt ihop. Två stearinsyramolekyler kan ligga mycket tätt ihop.

Oljesyra, C17H33COOH

Innehåller en dubbelbindning, som gör att hela molekylen blir vinklad:

Oljesyra. Oljesyra.

"Vinklingen" gör att det kan bildas färre van der Waals-bindningar mellan molekylerna

En oljesyramolekyl. En oljesyramolekyl. Två oljesyramolekyler ligger inte lika tätt som två stearinsyramolekyler. Två oljesyramolekyler ligger inte lika tätt som två stearinsyramolekyler.

Därför har oljesyra lägre smältpunkt än stearinsyra (13-14 °C jämfört med stearinsyrans 69,6 °C)