Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kunskapsmål och nyckelbegrepp: Syror och baserSkolverket säger att följande centrala innehåll ska behandlas:

 • Syrabasreaktioner, inklusive pH-begreppet och buffertverkan

När vi har gått igenom det här momentet i kursen, ska du kunna förklara och använda dig av följande begrepp:

 • Syra, stark och svag
 • Sur lösning
 • Bas, stark och svag
 • Basisk lösning
 • Oxoniumjon, H3O+
 • Hydroxidjon, OH
 • Syrabasindikator
 • Protolys
 • Neutralisation
 • pH
 • Buffert

Du ska också kunna

 • namn, formel och egenskaper hos de vanligaste oorganiska och organiska syrorna.
 • namn, formel och egenskaper hos de vanligaste baserna.
 • utföra beräkningar på sambandet \(\mathrm{pH} = -\lg[\mathrm{H_3O^+}]\).