Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Starka och svaga syror

Demonstration

Ättiksyra leder ström dåligt.

Saltsyra leder ström bättre.

Winborgs ättiksprit.Winborgs ättiksprit.

Saltsyra leder ström bättre än vad ättiksyra gör. Saltsyra leder ström bättre än vad ättiksyra gör.

Eftersom saltsyran leder ström bättre än ättiksyran, vilken slutsats kan man dra då?

 • Det finns fler joner i saltsyran än i ättiksyran.

Saltsyra

Nästan alla vätejoner övergår från väteklorid till oxoniumjonen.

HCl + H2O → Cl + H3O+

Saltsyran är fullständigt protolyserad.

 • Det betyder att saltsyran är en stark syra.

Vätekloridmolekyler, HCl, som hamnar i vatten protolyseras fullständigt, det vill säga, det finns inga HCl-partiklar kvar i lösningen efter protolys.Vätekloridmolekyler, HCl, som hamnar i vatten protolyseras fullständigt, det vill säga, det finns inga HCl-partiklar kvar i lösningen efter protolys.

Andra exempel på starka syror:

 1. Salpetersyra, HNO3
 2. Svavelsyra, H2SO4
 3. Fosforsyra, H3PO4 (medelstark)

Ättiksyra

Endast en liten del av syramolekylerna har avgett en proton:

HAc + H2O → Ac + H3O+

Ättiksyran är ofullständigt protolyserad.

Ättiksyra är en svag syra, det vill säga den protolyseras ofullständigt. Det betyder att bara en liten andel av alla ättiksyramolekyler kommer att protolyseras när de hamnar i vatten.Ättiksyra är en svag syra, det vill säga den protolyseras ofullständigt. Det betyder att bara en liten andel av alla ättiksyramolekyler kommer att protolyseras när de hamnar i vatten.

Andra svaga syror:

 1. Fruktsyror (citronsyra, äppelsyra, vinsyra etc.).
 2. Kolsyra.

Baser

Demonstration med ammoniak

Karakteristisk lukt.

Färgar BTB blått:

 • Har basisk (alkalisk) reaktion.

  (Saltsyran färgar BTB gult.)

BTB i sur (gul), neutral (grön) och basisk (blå) lösning. BTB i sur (gul), neutral (grön) och basisk (blå) lösning.

En vattenlösning av ammoniak leder ström. En vattenlösning av ammoniak leder ström.

Ammoniak kan användas som rengöringsmedel vid måleriarbeten.Ammoniak kan användas som rengöringsmedel vid måleriarbeten.

Ammoniak i vatten leder ström

Även här finns det joner!

Ammoniakens reaktion med vatten:

Ammoniak reagerar med vatten och bildar en ammoniumjon och en hydroxidjon.

Det bildas en ammoniumjon (NH\(_4^+\)) och en hydroxidjon (OH).

Det är hydroxidjonen som ger lösningen dess basiska egenskaper!

Natriumhydroxid löses upp i vatten

NaOH(s) → Na+(aq) + OH(aq)

Varför får denna lösning basisk reaktion?

 • För att den innehåller hydroxidjoner!

Basernas egenskaper

Leder ström.

Känns hala.

Lutaktig smak.

Starka och svaga baser

På samma sätt som med starka och svaga syror:

 • Jonföreningar med OH-joner: starka baser.

  Exempel: NaOH, KOH.

 • Föreningar som reagerar med vatten och bildar OH-joner: svaga baser.

  Exempel: NH3, CH3NH2.