Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

English-speaking or IB student? Check out the English version instead!

SyrorIndikatorer

Demonstration

Koka lite te!

Droppa i lite citronsaft - vad händer?

  • Teet ändrar färg – ljusnar!
  • Teet fungerar som indikator för syra.

Te med citron i blir betydligt ljusare än "vanligt" te.Te med citron i blir betydligt ljusare än "vanligt" te.

Myrornas myrsyra gör att blåklockan ändrar färg från blå till rosa.Myrornas myrsyra gör att blåklockan ändrar färg från blå till rosa.

Många naturfärger är indikatorer.

  • Lackmus framställs ur olika lavar.
  • Blåklockor ändrar färg från blå till rosa när de utsätts för syra (till exempel myrsyra).

BTB (Bromtymolblått)

Vanligt använd på labbet för att snabbt avgöra om en lösning är sur eller basisk.

Används också vid titrering av en stark syra med en stark bas.

BTB (Bromtymolblått) i sur, neutral och basisk lösning.BTB (Bromtymolblått) i sur, neutral och basisk lösning.

Fft (fenolftalein) i sur, neutral och basisk lösning.Fft (fenolftalein) i sur, neutral och basisk lösning.

Fft (Fenolftalein)

Lämplig att använda vid titrering av ättiksyra (Kemi 2).

Sura lösningar leder ström

Demonstration

Destillerat vatten leder inte ström.

Ättiksyra (HAc) leder ström.

Saltsyra leder ström bättre.

Sura lösningar leder ström. Sura lösningar leder ström.

Varför leder sura lösningar ström?

Det beror på att de har laddade partiklar (joner) i sig.

  • Ju fler joner, desto bättre ledningsförmåga.

Varför finns det joner i en sur lösning?

Vi tittar på saltsyrans protolys = reaktion med vatten:

Saltsyra protolyseras.

En proton går över från HCl till H2O. Det bildas en kloridjon (Cl) och en oxoniumjon (H3O+).

  • Sura ämnen avger protoner (vätejoner, H+).
  • Sura lösningar innehåller oxoniumjoner (H3O+).

Koncentrerad svavelsrya får reagera med natriumklorid, så att det bildas en massa HCl(g). När denna kyls ned, sugs vatten upp i röret. Därefter löser sig vätekloriden i vattnet, och suger upp vattnet, så att det sprutar upp som en fontän. En syrabas-indikator i vattnet färgas rött, då det är mycket surt.

Ättiksyra

Ättiksyrans protolys i vatten

Ättiksyrans formel är CH3COOH. Dess strukturformel visas i bilden till höger.

Ett enklare sätt att skriva ättiksyra är HAc.

Ättiksyra. Ättiksyra.

 Kan sägas bestå av en vätejon, H+, och en acetatjon, Ac (CH3COO-). Acetatjonens strukturformel visas i bilden till höger.

Ättiksyra protolyseras.

Acetatjon (etanoatjon). Acetatjon (etanoatjon).

Det här kan man också skriva med strukturformler:

Ättiksyrans protolys (med strukturformler). Det inringade vätet är det sura vätet, som avges till vattenmolekylen.Ättiksyrans protolys (med strukturformler). Det inringade vätet är det sura vätet, som avges till vattenmolekylen.

Syror reagerar gärna med oädla metaller

Exempel: Magnesium i saltsyra

  • Mg(s) + 2HCl(aq) → MgCl2(aq) + H2(g)
  • Mg(s) + 2H+(aq) + 2Cl(aq) → Mg2+(aq) + H2(g) + 2Cl(aq)

Lägg märke till: Det bildas vätgas (vätgas "drivs ut" ur syran).

Oädla metaller kallas väteutdrivande.